Nummõr' 59
Mihklikuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Inämb võro kiilt kuuli
 •  
 • Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
 •  
 • Tüüvihkõ piä-i ostma
 •  
 • Abis latsõvanõmbilõ
 • Elo
   
 • Mõtsamar'a maiguga viinamari
 •  
 • Taiva-Jaani aidakõnõ püsüs õks viil Lüütsepän
 • Märgotus
   
 • Rehema Aune: tervüsevika tulõ kaia inemise, mitte paprõ päält!
 •  
 • Peris-hektar ja PRIA uma
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Mõrvaminõ Võhandu pääl*
   
  Üts' vana kalamiis' kynõl', et Võhandu jyy pääl käü kõva eelektrigaq kallo tapminõ. Määntsegiq mehekeseq olliq paadigaq olnuq Võhandu pääl ja muguq «suristanuq» uma taparelvägaq. Esiq viil olliq uhkustanuq, et saivaq niimuudu 34 killo suuri kallo.

  Inemiseq-luudusõsõbraq, olkõq valvsaq ja andkõq teedäq naist ülbist eelektrigaq kallotapjist keskkunnakaitsõ miihile tel. 1313!

  Ku eelektrigaq kallo püüdäs, jääseq nuuq, kiä ka tsärtsü saavaq, suguvõimõtus ja väikuq maimuq koolõsõq hoobis ärq!

  Mudakogõr
  (kirotaja om Umalõ Lehele teedäq)
  * kiri om vahtsõn kiräviisin
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Oodami Rõugõ miihi tagasi!
   
  Olõ-i inne kuulnu nii ilosat laulu, ku lauli Rõugõ seksteti mehe 29. põimukuu pääväl Vana-Koiola kultuurimajan vanõmbidõ inemiisi suvõlõpupidol! Looda viilkõrd näide laulmist kuulda.

  Pääle Rõugõ miihi taha kittä ka Põlgastõ rahva küläjanti ja uma valla naisiandsambli esinemist. Soovi ka kõigilõ tõisilõ lustlikkõ küläpitõ!

  Härmsi Maimu Vana-Koiolast
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Säänest kalla muialt saa-i!

  Kiränik Kauksi Ülle kitt üten Ilvesse Aapoga Räpinä latikat (Sirp)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!