Nummõr' 59
Mihklikuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Inämb võro kiilt kuuli
 •  
 • Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
 •  
 • Tüüvihkõ piä-i ostma
 •  
 • Abis latsõvanõmbilõ
 • Elo
   
 • Mõtsamar'a maiguga viinamari
 •  
 • Taiva-Jaani aidakõnõ püsüs õks viil Lüütsepän
 • Märgotus
   
 • Rehema Aune: tervüsevika tulõ kaia inemise, mitte paprõ päält!
 •  
 • Peris-hektar ja PRIA uma
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Abis latsõvanõmbilõ
   
  Võro Instituut' and' vällä vihu «Kõnõlõ latsõga võro kiilt!», miä om abis latsõvanõmbilõ.

  Vihun omma vastussõ küsümüisile, miä teküsse latsõlõ uma keele oppamisõ man: mille võro keele oppamist vaia om, kuis võro keele op'minõ mõotas tõisi kiili op'mist jne.

  Vihk om kõgõ vähembide latsi vanõmbilõ, a avitas ka suurõmbidõ latsi vanõmbit. Vihu saiva kingis kõik' vana Võromaa kooli ja latsiaia. Vihku saa ka Võro Instituudist.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Säänest kalla muialt saa-i!

  Kiränik Kauksi Ülle kitt üten Ilvesse Aapoga Räpinä latikat (Sirp)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!