Nummõr' 150
Paastukuu 11. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläpillimehe Oravil
 • Uudissõ
   
 • Sünnüpäivi ei olõ – tävveste mõttõlda leht!
 •  
 • Oodõtas esitettüisi umakeelitsit laulõ
 •  
 • 8. näütemängu-päiv Puigal
 •  
 • Adamsoni-luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Kimmäs tiatritükk
 •  
 • Vahtsõ ao pottsepp tege vahtsõt muudu ahjõ
 • Märgotus
   
 • Talurahva-tarkus ja eelektri
 •  
 • Kurvitsa Alo: Vahtsõliina vanaimä and’ mullõ väega pall’o
 • Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Adamsoni-luulõvõistlus
   
   
  Tarvastu vallavalitsus kõrraldas ka timahava Hendrik Adamsoni nimelidse murdõluulõ võistlusõ.Võistlusõlõ või kirota uman kodokeelen (võro, seto, mulgi jt) luulõtsükli: vähämbält viis luulõtust. Eräle hinnatas koolilatsi ja suuri inemiisi luulõtuisi.

  Võistlustöid oodõtas 1. süküskuu pääväs (1.09. 2008), viien eksemplarin. Pääle tulõ kirota tunnissõna ja kooliopilaisil ka vannus. Mano tulõ panda kinni kleebit ümbrik peris nime, aadrõssi ja telehvoninumbri vai meiliaadrõssiga.

  Preemiä ja tunnistus andas nii täüskasunulõ luulõtajalõ ku kõgõ parõmbit luulõtuisi kirotanu opilasõlõ kätte Hendrik Adamsoni sünnüaastapääväl, 6. rehekuu pääväl.

  Luulõtusõ saatkõ: Murdeluulevõistlus, Tarvastu vallavalitsus, Posti 52e, Mustla 69701 Viljandimaa.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!