Nummõr' 150
Paastukuu 11. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläpillimehe Oravil
 • Uudissõ
   
 • Sünnüpäivi ei olõ – tävveste mõttõlda leht!
 •  
 • Oodõtas esitettüisi umakeelitsit laulõ
 •  
 • 8. näütemängu-päiv Puigal
 •  
 • Adamsoni-luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Kimmäs tiatritükk
 •  
 • Vahtsõ ao pottsepp tege vahtsõt muudu ahjõ
 • Märgotus
   
 • Talurahva-tarkus ja eelektri
 •  
 • Kurvitsa Alo: Vahtsõliina vanaimä and’ mullõ väega pall’o
 • Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Oodõtas esitettüisi umakeelitsit laulõ
   
   
  Uma Pido kõrraldaja ja Eesti Kirändüsmuusõum kuulutasõ vällä umakeelitside umatettüisi rahvaligõ laulõ võistlusõ.

  Oodõtas vahtsit võrokeelitsit laulõ, miä olnu rahvalaulu vai rahvaligu laulu moodu perrä tett: näütüses võinu täämbädse ao elost laulda vana kõrralaulu (regilaulu) vormin.

  Laulu sõna (ja viis kah, ku tuud mõistat kirja panda) tulõ saata kiräga Võro instituuti, Tartu 48, 65609 Võro vai e-postiga kadri@lootspill.ee 21. mahlakuu pääväs (21.04).

  Laulõ ettelaulminõ om 25. mahlakuul Võro instituudin. Hää, ku autor laulu esi ette laulnu, a tuud või ka kiäki tõõnõ tetä.

  Parõmba laulu saava avvohinna. Kõik, kiä lauluvõistlusõlõ ummi laulõ saatva, saava ilma rahalda «Umma pitto», miä peetäs 31. lehekuu pääväl Kubija laululava pääl.

  Võistlusõlõ saadõdu käsikirä ja võistlus-kontsõrdi filmiülesvõtõ andas üle Eesti rahvaluulõ arhiivilõ.

  Ligembät teedüst võislusõ kotsilõ saa Laube Kadri käest, tel 7828750, 5117348.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!