Nummõr' 150
Paastukuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläpillimehe Oravil
 • Uudissõ
   
 • Sünnüpäivi ei olõ – tävveste mõttõlda leht!
 •  
 • Oodõtas esitettüisi umakeelitsit laulõ
 •  
 • 8. näütemängu-päiv Puigal
 •  
 • Adamsoni-luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Kimmäs tiatritükk
 •  
 • Vahtsõ ao pottsepp tege vahtsõt muudu ahjõ
 • Märgotus
   
 • Talurahva-tarkus ja eelektri
 •  
 • Kurvitsa Alo: Vahtsõliina vanaimä and’ mullõ väega pall’o
 • Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Sünnüpäivi ei olõ – tävveste mõttõlda leht!
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  «Pall’o inemise omma kõlistanu ja ütelnü, et seo om ullus suurõ tähega!» kõnõlõs Võro valla lehe toimõndaja Noormetsa Helgi inemiisi arvamisõst tuu kotsilõ, et vahtsõnõ isikuandmidõ kaitsõ säädüs lupa-i vallalehen inämb juubilaarõ ja latsi sünnükuupäivi är trükkü, ku tuu kotsilõ olõ-i kirälikku nõunolõkit küsütü.

  «Inemine helist’, oll’ kuri ja ütel’, et teil om nüüt tävveste mõttõlda leht!» seletäs ka Räpinä valla lehe kokkosäädjä Terepingi Marge – lehelugõjalõ es miildü, et vahtsõst aastast om vallan sündünü latsi kotsilõ kirän õnnõ nimi, a olõ-i sünnükuupäivä.

  Vahtsõst isikuandmidõ kaitsõ säädüsest om pall’o kõnõld, vana Võromaa valdu tüütäjä omma käünü eski eräle koolitusõl, a õks olõ-i peris täpsele teedä, määnest teedüst sõs võit vallalehen är trükkü ja määnest tohe-i sukugi.

  Tuuperäst om egä vald otsustanu tsipakõnõ esimuudu, määnest teedüst tä ummi inemiisi kotsilõ lehte pand: Räpinä vallan sündünü latsi kotsilõ om lehen latsõ ede- ja priinimi, vanõmbidõ nimmi ja latsõ sünnükuupäivä olõ-i. Sõmmõrpalo valla lehen om latsõ edenimi ja vanõmbidõ nime, sünnükuupäivä olõ-i.

  Urvastõ valla lehe toimõndaja Konnula Margus kõnõl’, et timä valla lehele es anna vallavalitsus latsi sünnüteedüst joba paari aastaga iist, ku tüüle tull’ vahtsõnõ vallasekretär, kiä tiidse, et joba vana säädüs tuud ei lupa.

  «Sõs naksimi külä päält kullõma, kellel om lats sündünü ja vanõmbidõ käest küsümä, kas nä omma peri umma last lehte pandma,» selet’ Konnula Margus. «A mõni lats jäi õks katõ silmä vahelõ, mi es saa lihtsäle teedä ja sõs sai vallavalitsus sõimada, mille om üts lats parõmb ku tõnõ, et üts päses lehte ja tõnõ ei päse.» Parhilla kaald Urvastõ vald tuud, et võisi iks esi kõigi valla latsi sündümisest teedä anda.

  Ärkoolnuidõ inemiisi kotsilõ and egä vallaleht esimuudu teedüst: Kanepi vald pand nigu innegi lehte nii koolnu sünnü- ku surmakuupäävä. Võro ja Räpinä vald trükvä lehen är õnnõ surmakuupäävä, Sõmmõrpalo vald näütüses õnnõ koolnu nime.

  Kost sõs juubilaari sünnükuupäivä teedä saa?!

  Kõgõ inämb omma inemise pahanu tuu pääle, et vallalehest saa-i avvolidsõn iän sünnüpäävälatsi-juubilaarõ sünnükuupäivä ja vannust lukõ.

  Juubilaarõ õnnitluisist om aokirändüsen kõgõ inämb kõnõldu ja suurõmb jago valdu pand lehte õnnõ sünnüpäävälatsõ nime ja tuu, määndsen kallendrikuun sünnüpäiv om.

  «Om üteldü, et piät olõma inemise kirälik nõunolõk, a meil om suur vald, ei jõvva jo kõiki läbi helistä!» pahandas Võro valla lehe toimõndaja Noormetsa Helgi.

  «Varramba oll’ niimuudu, et ku kiäki es taha, et timä sünnüpäiv lehte pandas, sõs tä ütel’ tuud ja mi es panõki. A nüüt kõlistõdas mullõ ja küstäs, et kost teedä saa, mis kuupääväl piässi juubilaarilõ õnnõ suuvma. Ma olõ ütelnü sõs, et ma kah ei tiiä, kõlistagõ registripidäjäle!»

  Konnula Margus ütel’, et Urvastõ valla leht kutsõ kah inemiisi tuust teedä andma, ku nä taha-i umast sünnüpääväst lehest lukõ. Kiäki teedä es anna ja tuuperäst om Urvastõ leht parhilla üts vähätsit, kiä lehen (juubõli)sünnüpäävä är trükk.

  «Meile om kah üteldü, et tuu ja taa vallaleht julgus külh ummi inemiisi sünnüpäivi är trükkü,» kõnõl’ Noormetsa Helgi. «Ku mi valla ülembüse otsustasõ, et nä iks ara verega ei olõ, sõs om meil plaan naada jäl kõikõ teedüst lehte pandma, nigu inne.»

  Ka Vikerraadion käü õnnitluisisaadõ õks sammamuudu edesi nigu innegi ja olõ-i seoniaoni kuulda olnu, et mõni juubilaar olõsi Vikerraadio hindä «privaatsusõ ärtsurkmisõ» peräst kohtulõ kaivanu ja tuu iist valurahha nõudnu.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!