Nummõr' 59
Mihklikuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Inämb võro kiilt kuuli
 •  
 • Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
 •  
 • Tüüvihkõ piä-i ostma
 •  
 • Abis latsõvanõmbilõ
 • Elo
   
 • Mõtsamar'a maiguga viinamari
 •  
 • Taiva-Jaani aidakõnõ püsüs õks viil Lüütsepän
 • Märgotus
   
 • Rehema Aune: tervüsevika tulõ kaia inemise, mitte paprõ päält!
 •  
 • Peris-hektar ja PRIA uma
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Tüüvihkõ piä-i ostma
   
  Latsõvanõmba piät egä sügüse latsi kooli tüüvihkõ pääle satu kruunõ kulutama, a tulõ vällä, et tegeligult piä-i sukugi latsilõ kõiki kallit tüüvihkõ ostma.

  «Joba alanu programmi «21. sajandi haridus» perrä om kõik' kokkoleppe küsümüs,» selgitäs haridus- ja tiidüsministeeriumi üldharidusõ osakunna juhataja Kitsingu Maie. «Oppaja ja kooli valissõ vällä, määntsiid vihkõ ja kas üldse telli.» Es'ki opiraamadu olõ-i kohustusligu, kohustuslik om õnnõ oppõkava.

  «Mi oppaja omma harinu oppama opigu, mitte oppõkava perrä,» selet' Kitsing ja kitse, et tä tiid oppajit, kiä valmistasõ tunni jaos inämbüse matõrjaali latsi jaos esi ni tegevä manomassinaga õkva noid lehti mano, midä tunnin tõtõstõ vaia lätt.

  Tä ütel', et om väega halv, ku kalli vihu lastas vanõmbil vällä osta, a perän tarvitõdas naid vas't paar' kõrda veerändi joosul (nii oll' minevaasta üten Põlva koolin). Tüüvihkõ hinduvaihõ eri kuulõn omma suurõ. SL Õhtuleht kirot', et pääliinan mass algkoolilatsõ vihupakk' 400–500 kruuni. Kolmõ koolilatsõ imä Anneli Põlvast ütel', et 2. klassi latsõ tüüvihu massiva veidü üle 200, 6. klassi latsõ vihu 360 ja 10. klassi uma 150 krooni ümbre. Tä kitse Mamastõ latsiaid-algkuuli, kon valmistõdas eri oppõmatõrjaalõ paiga pääl.
  Kalliidõ tüüvihkõga om viil sääne hädä, et koolil ja oppajal olõ-i lihtsä kirästüisi pakudu perädü hulga kraami siäst kõgõ parõmbit vihkõ löüdä.

  Ummi suuvõ ni soovituisi saava vanõmba üteldä, ku klassijuhataja, lats' ja vanõmb nakkasõ üten latsõ arõngukavva tegemä. Taa vahtnõ asi saa kah koolin kohustusligus. Kitsingu Maie ütel', et seo aig om müüdä, ku terve klass' tege üttemuudu tüüd. Nüüd minnev oppaminõ pall'o individuaalsõmbas.

  Kaasiku Maris
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Säänest kalla muialt saa-i!

  Kiränik Kauksi Ülle kitt üten Ilvesse Aapoga Räpinä latikat (Sirp)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!