Nummõr' 149
Küündlekuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana Võromaa sildi pandas vällä
 • Uudissõ
   
 • Võro tiatriateljee sai avvuhinna
 •  
 • Mehe, tulkõ tõsõlõ laulupääväle!
 •  
 • Nätäl aigu kirota «Mino Võromaalõ»!
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Kaikal
 •  
 • «Uma pido» kodoleht Internetin
 • Elo
   
 • Vabahussõda võrokõisi mälehtüisin: 3 juttu
 •  
 • Et latsõ saassi tundma umma Eestimaad...
 • Märgotus
   
 • Vesi sisse, tsolk vällä!
 •  
 • Kõivu Madis: pääasi, et inemise umavaihõl kõnõlõsi!
 • Kirä
  Vällämaalt
  Perämäne külg
   
   
  Võro kiil vällämaa ülikoolin
   
  Timahava radokuu alostusõn sai edimäst kõrda oppi võro kiilt Helsingi ülikoolin. Katõnädälidse kursusõ tekk’ Võro instituudi tüütäjä ja Tarto ülikooli võro keele oppaja Jüvä Sullõv.

  Soomõ üliopilasõ opõ võro kiilt lugõma, kõnõlõma ja kirotama. Oppus käve tävveligult võro keelen.

  Huvi oll’ Jüvä Sulõvi sõnno perrä suur ja tõsitsit arvosaamisõ häti es olõ. Kõik opja mõisti häste nii soomõ ku eesti kiilt ja tuu avit’ ka võro keelest arvo saia.

  Taa om teedäolõvalt edimäne kõrd, ku vällämaa ülikoolin opatas võro kiilt ja ka edimäne kõrd, ku sääl opatas midägi võro keelen.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!