Nummõr' 59
Mihklikuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Inämb võro kiilt kuuli
 •  
 • Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
 •  
 • Tüüvihkõ piä-i ostma
 •  
 • Abis latsõvanõmbilõ
 • Elo
   
 • Mõtsamar'a maiguga viinamari
 •  
 • Taiva-Jaani aidakõnõ püsüs õks viil Lüütsepän
 • Märgotus
   
 • Rehema Aune: tervüsevika tulõ kaia inemise, mitte paprõ päält!
 •  
 • Peris-hektar ja PRIA uma
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Mõnõn kandin käänd tii-tülü inämbüisi pikembäs taplõmisõs naabriidõ vaihõl, a Võro valla Kolepi külä miis' Aia Avo (40) lõpõt' jagõlõmisõ naabrimehega nii, et ehit' poigõ abiga üle oro vahtsõ silla.

  Minevä pühäpäävä (05.09) lei 27 Kolepi külä inemist Avo ja timä naasõ Kajaga šampusõklaasõ kokko, egä küläelänik sai
  Aia Avo lõpõt' tii-tülü ja tekk' üle oro vahtsõ silla. Aia perre käest mälestüses ka sillapildiga puuossakõsõ.

  Puusilla valmissaamist tulli tähistämä
  küläinemise, kiä olli sillategemisele kõgõ inämb päkkä hoitnu. Silla ehitämisest nakas' Puiga kooli tüüoppusõ oppaja ja kuvvõ latsõ esä Avo tõsidsõmbalt märgotamma sis, ku naabri (kah Aia-nimeline, kavvõst sugulanõ) üleorotii pääle puuriida pistü pand'.

  Üle oro käümist tulõ aga Avol iks ette: tan om perrel kümme hektärri maad ja eläs viil üts' naabri.

  «Tiiä-i, kuis edimädsel Eesti-aol oll', a prõlla tetti vallan maakõrraldus nii, et ainukõnõ tii üle oro anti naabrilõ erätiis,» seletäs Avo. «Eräumanik olõ-i huvitõt tuust, et säält käüdäs. Es jää muud üle, ku uma maa päält sild tetä.»

  Võinu jo ka naabriga kohot kävvü, a Avo löüd, et tuu anna-i pääle närvikulu midägi. «Mi maja ehit' Aia Piitre, mu vanalell, tuu oll' joba unistanu, et om vaia sild tetä,» kõnõlõs tä. «Timä tahtsõ külh rippsilda õkvalt maja mano, a tuu olõssi tulnu väega pikk' ja nõrk.»

  2002. aasta lõpun tekk' Avo esi sillaprojekti, miä sis vallast ka ammõtligu ehitüslua sai. Minevä suvi valasi Avo sillaotsa vundamendi ja ehit' timahavva üten uma nellä pojaga silla valmis. «Üts' poig om külh viil viieaastanõ, a tuu oll' vas't viil kõgõ kõvõmb ehitäjä!» muheles Avo.

  Projekti perrä kand sild kolmõtonnist raskust, a ku tulõ määne eriolokõrd, lätt Avo sõnno perrä üle ka kümnetonninõ auto.

  Ku tüü ja vaiv kah rahas rehkendä, läts' sild masma 22 000–23 000 kruuni, a et matõrjaal' oll' umast mõtsast ja tüümehe kah hindäst, sis naklu, tsimmendi ja kütte pääle kullu tegeligult õnnõ 5000–6000 kruuni.

  Külärahvas kinke Avolõ silla vallategemise puhul säändse lambi, miä lätt esi palama, ku silla pääle minnä. Pümmil süküsõdagil kulus tuu Avo perrele mar'as är.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Säänest kalla muialt saa-i!

  Kiränik Kauksi Ülle kitt üten Ilvesse Aapoga Räpinä latikat (Sirp)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!