Nummõr' 149
Küündlekuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana Võromaa sildi pandas vällä
 • Uudissõ
   
 • Võro tiatriateljee sai avvuhinna
 •  
 • Mehe, tulkõ tõsõlõ laulupääväle!
 •  
 • Nätäl aigu kirota «Mino Võromaalõ»!
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Kaikal
 •  
 • «Uma pido» kodoleht Internetin
 • Elo
   
 • Vabahussõda võrokõisi mälehtüisin: 3 juttu
 •  
 • Et latsõ saassi tundma umma Eestimaad...
 • Märgotus
   
 • Vesi sisse, tsolk vällä!
 •  
 • Kõivu Madis: pääasi, et inemise umavaihõl kõnõlõsi!
 • Kirä
  Vällämaalt
  Perämäne külg
   
   
  Tulkõ Valka luulõtama!
   
  Valgan «Puuetega Inimeste Koja» man tegutsõs umaloomingutsõõr «Puhkenud õied». Kokku käü uma 15 inemist, kõik omma hää värsisäädjä: Keegi Helle, Polujanova Ellen, Põdra Helgi, Svaigsne Jaan, nuurmiis Bekkeri Oliver, Rannala Laine, Kõiviku Magda, Sarapuu Helje, Lillemõtsa Mare, Lea Olga jt. Kollini Viktor oll’ meil iks kõgõ tähtsämb miis – tä om tennü pall’o laulusõnnu ni täl om väiku luulõraamat «Kodutunne» vällä ant.

  Egä kuu tõsõl tõsõpääväl saami kokko, loemi, midä olõmi vaihõpääl kirotanu: aastaaigõst, mälehtüisist, umast kallist Eestimaast. Ellen kirot’ ka Schengeni viisaruumi päsemise puhul tuust, kuis Karo Tiiust sai Lacise Tiiu ja tä läts’ Riiga mehele.

  Kamandaja vai president om meil Keegi Helle, a Lea Olga om iks tuu päämine naistõrahvas – tä tege projektõ, et saasi ka midä hamba ala vahel – nigu jõulus pipõrkuukõ ja vastlapääväl vastlakuklit.

  Ku sullõ miildüs ka veidü luulõta ja Valka väega pikk maa tulla ei olõ, sis oodami sinno egä kuu tõsõl tõsõpääväl kell 12 Kungla uulitsalõ «Puuetega Inimeste Kotta». Egä kunagi olõ õi ilda luulõtama naada! Kodotüüs või imäpääväs imäst vai vanaimäst luulõta.

  Lillemõtsa Mare

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!