Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
  Võromaalõ om nuuri vaia
   
  Ku inemine pidä umast kodokotussõst, sis tä korõmba palga peräst lihtsäle ärq ei koliq*
   
  Ku võro keele arõndamisõ vastassit kullõlda, sis om tunnõ, nigu võro kiil’ olõssi nii pühä asi, midä puttu ei toheq, tuud võit õnnõ kavvõmbast kaiaq ja uuriq. Võro keele arõnõminõ olõssi nigu jumala puult paika säet. Ku jummal’ taht, et võro kiil’ är häös, ega sis tavalinõ inemine hinnäst sinnä protsessi sekäq ei toheq! 
  Ku võro keele arõndamisõ vastassit kullõlda, sis om tunnõ, nigu võro kiil’ olõssi nii pühä asi, midä puttu ei toheq, tuud võit õnnõ kavvõmbast kaiaq ja uuriq.

  Luu mano >>
   Kelbä Raivo, nuur’ võrokõnõ
     
     
  Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
   
   Kunstnik ja laulumiis’ Riitsaari Evar (35) om joba piä aastak aigu pidänü Setomaa ülembsoots’ka ammõtit. 10 aastakka kodokandist Obinitsast kavvõl Tal’nan kunsti oànu ja elänü-tüütänü miis’ om parhilla kodo tagasi joudnu ja oppas Obinitsa koolin latsilõ joonistamist.


  Luu mano >>
     
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!