Nummõr' 149
Küündlekuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana Võromaa sildi pandas vällä
 • Uudissõ
   
 • Võro tiatriateljee sai avvuhinna
 •  
 • Mehe, tulkõ tõsõlõ laulupääväle!
 •  
 • Nätäl aigu kirota «Mino Võromaalõ»!
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Kaikal
 •  
 • «Uma pido» kodoleht Internetin
 • Elo
   
 • Vabahussõda võrokõisi mälehtüisin: 3 juttu
 •  
 • Et latsõ saassi tundma umma Eestimaad...
 • Märgotus
   
 • Vesi sisse, tsolk vällä!
 •  
 • Kõivu Madis: pääasi, et inemise umavaihõl kõnõlõsi!
 • Kirä
  Vällämaalt
  Perämäne külg
   
   
  Mehe, tulkõ tõsõlõ laulupääväle!
    
   
  Mehe edimädsel laulupääväl. 
    
  Pühäpäävä, 2. urbõkuu pääväl kell 11–15 tulõ Võrol Kandlõ kultuurimajan tõnõ miihilaulupäiv vai tõisi sõnnoga «Uma pido» miihikoori tõnõ laulupruuv. Laulma oodõtas ka vahtsit miihi nii maalt ku liinast.

  Lauluproovin opitas selges miihikuurõ laulu ja miihi osa ütiskuurõ laulõn.

  Kiä taht «Uma pido» miihikuuri mano tulla, a tiiä-i, määnest hellü tä laul, om oodõt paiga pääle puul tunni varramba.

  Edimädsele miihilaulupääväle seo kuu 10. pääväl tull’ kokko inämb ku 70 miist, tõisi siän sepp Reemanni Piitre, Põlva maavanõmb Sibula Priit, rahandusministri Padari Ivari, laulumiis Tamra Kait ja tõisi tunnõtuid miihi. «Uma pido» kuurõ üldjuhi Otsari Silja sõnno perrä oll’ edimädse laulupäävä tullõm väega hää.

  Laulupruuvi tulõki kotsilõ saa küssü teedüst Ojari Triinu käest tel 5332 2153 vai triinu.ojar@wi.werro.ee.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!