Nummõr' 149
Küündlekuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana Võromaa sildi pandas vällä
 • Uudissõ
   
 • Võro tiatriateljee sai avvuhinna
 •  
 • Mehe, tulkõ tõsõlõ laulupääväle!
 •  
 • Nätäl aigu kirota «Mino Võromaalõ»!
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Kaikal
 •  
 • «Uma pido» kodoleht Internetin
 • Elo
   
 • Vabahussõda võrokõisi mälehtüisin: 3 juttu
 •  
 • Et latsõ saassi tundma umma Eestimaad...
 • Märgotus
   
 • Vesi sisse, tsolk vällä!
 •  
 • Kõivu Madis: pääasi, et inemise umavaihõl kõnõlõsi!
 • Kirä
  Vällämaalt
  Perämäne külg
   
   
  Võro tiatriateljee sai avvuhinna
    
   
  Tiatriateljee juht Tubina Taago. 
    
  Eesti tiatrikriitikide ühendüs and’ timahavadsõ «hää tiatri preemiä» Võro tiatriateljeele.

  Tiatrikriitigu kiti Võro tiatriateljee tegemiisi man tuud, et tetäs hääd tiatrit ja tegejis omma nii ammõdi poolõst näütlejä ku nuu, kinkale näütlemine om hobi.

  Tiatrikriitigu kiti ka tiatriateljee lavastuisi võrokeelisüst ja meelisüst ja tuud, et tükke om hää kaia nii paigapäälitsil inemiisil ku küläliisil.

  Avvuhinnas sai tiatriateljee Nahkuri Ave maali.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!