Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Jälle lugu
   
  Kääpä poolõs
    
   
    
  Kääpä-Tsolgo tii lätt Kääpä mõtsan höörikide kääpide vaihõlt läbi. Eurokraavõ kaibmisõga om kolmõl kääpäl üts külg maaha kaivõtu.

  Õnnõs om kääpide maaha kaivõt küle pääle laotõt geotekstiil (sääne roguski muudu), et kääpäst midägi vällä es pudõnu.

  Säändsise kääpide sisse matõti inne 11. aastasata palotõduid luid, 11.–13. aastasaal ka palotamada kuulnuid.

  Saarõ Evar

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!