Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
   
  Valpri Liina
    
   
  Kostabi Helmut oppas puhkpille Osolan ja Võro muusikakoolin. 
    
  Radokuu 20. pääväl om tunnõdu muusikamehe Kostabi Helmuti 75. aasta juubõl. Tä om sündünü ja üles kasunu Sõmmõrpalo vallan Mäekülän Punna talun, miä oll’ tima imä kodotalu.

  Vanaimä Kivi Alviine ütel’ ütskõrd langa keträmise aigu: «Poiskõnõ lätt sügüse kuuli, a ei mõista viil laulda.» Vanaimä kõrval opsõ Helmut hulga laulõ, eski Eesti hümn sai suurõst jaost selges. Hümni om jo väikul latsõl rassõ laulda. «Tulõ nii vällä, et mu edimäne muusikaoppaja oll’ vanaimä,» märgotas naarul näoga Kostabi Helmut.

  Tä ei salga, et om latsõst pääle muusika seen olnu: laul ja pillimäng olli terven suguvõsan hinnan. Puhkpilli naaú Helmut esä Osvaldi kõrval Osola orkestrin mängmä sis, ku käve lõpuklassin. Pilli es panõ tä käest ka tuul aol, ku Võro keskoolin käve. A Vinnemaal sõaväen sai Helmutist orkestri juht. Ülembä tahtsõ, et nuur miis olõs jäänüki sinnä tuu tüü pääle. A kodotunnõ oll’ kõvõmb. «Muusikat opma minnä soovit’ mul lell Johannes, kiä mänge Talinan Estonia tiatri orkestrin. Ma lätsigi Tartu muusikakuuli kavvõlt-oppõ pääle,» kõnõlõs Kostabi. Tartu muusikakooli lõpõt’ tä trombedi pääl. Päält tuud sai tüü kõrvalt läbi tettüs ka konsõrvatoorium Talinan. Vahepääl oll’ Tõrvan kultuuriosakunna juhataja.

  1961. aastal, ku Kostabi Helmut oll’ Tartun naanu muusikat tudiirmä, kutsõ Osola (sis Sõmmõrpalo) kooli tuuaignõ direktri Kuklase Helgi tedä poiskõisilõ puhkpillimängu oppama ja orkestrit juhtma. Niimuudu sai algusõ Osola kooli orkestri, miä pidi minevä keväjä 45. sünnüpäivä.

  Kostabi Helmut om Osola koolin olnu laulmisõ- ja keemiäoppaja, juhatanu orkestrit paikligun rahvamajan, olnu Võru puhkpilliorkestri päädirigent.

  Opaú pillipuhkjit Osola kooli man luudun muusikaklassin ni liinan muusikakoolin. Ütles, et aost aigu om täl olnu 150 puhkpillimängu opjat, meele tege hallõs, et kõik ei olõ mängmä jäänü. Pillipuhkmist uma esä man omma opnu ka Helmuti poig Aigar ja tütär Inge.

  Küsü, midä latsilõ and muusika. Helmut mõtlõs tsipa, ütles sis, et väega keeruline küsümüs. «A niikavva, ku lats muusikaga tegeles, ei lää tä pätis,» om Helmutil kõva trump vällä kävvü.

  Mi aimi Võru muusikakoolin juttu inne tunni algust. Uss lätú vallalõ ja sisse astõ nuurmiis, pill kangli all. Oll’ aig üldä nägemiseni ja kuulmisõni.

  Seo kuu 20. pääväl kell 18 om muusikakoolin Kostabi Helmuti juubõli avvus kontsõrt.

   
  Kostabi Helmuti man Osula koolin omma opnu:
   
  Kostabi Aigar – Estonia tiatri orkestrimiis, Nõmmõ muusikakooli oppaja ja Rapla kerigu orkestrijuht
  Vaaski Tarmo – Breemeni riigiooperi kooridirektri ja dirigent Saksamaal
  Himma Urmas – Vanemuisõ orkestri mängjä
  Iheri Priit – Uderi Are – nukutiatri näütlejä Talinan
  Kelbä Heiki – Kandlõ kultuurimaja direktri Võrun
  Valgu Jaanis – kinumiis Talinan

  Läte: Habe Birgiti ja Sirelpuu Sille kodu-uurmistüü „Lühidalt Osula pasunapoistest» 2001/2002
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!