Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Paidra külä vastlapäiv
   
  Seo aasta 3. radokuu pühäpääväl peimi katõ külä, Tsolgo ja Paidra inemiisiga vastlapäivä. Kõgõ edimält tulõ kittä iks vannajumalat, kes mua är külmäú, ja tiigi pääl lopa ja vii kah, ni väikene lumõhärm katt’ ka rohilist är. Illos hummok oll’.

  Võistlõjist puudus es olõ, kuuh oll’ üle 50 inemise. Vilti visada oll’ peris põnnõv, selle et mõnikõrd linnaú vilt käest är õkva puu otsa, mis tekk’ ka nall’a. Tõnõ võistlus oll’ vägikaika vidämine, koh sai iks kõvõmb miis selges, kes tõmmaú kõik pistü. Kolmas võistlus oll’ ijähoki luudõ ja palliga.

  Avvuhinna saiva ka kõik tegijä ja medäli kah kaala. Lämmän näputüütarõn sai süvvä hernesuppi, vastlakuklit, oll’ kohv, tiivesi ja morssi kah latsilõ. Aeti juttu, kullõldi muusikat, ikäv es olõ kellelgi.

  Inemise tahtsõ nii teedä, et kuna tulõ järgmäne olõminõ. Ütli, et jaanipääväl. Üteldi, et nii kavva om uuta. Trööste, et mi iks saami varõmb ka kokko, külh panõmi teedüsse vällä.

  Kittä tulõ Lasva vallavalitsust, kes om kõgõ mi külä sedä päivä rahaga tugõnu. Aiteh kõigi vastlapääväliidsi puult. Järgmäne aasta teemi ka üteh iks naabri, Tsolgo külä rahvaga. Olõti kõik oodõdu järgmäne aasta kah vastlapääväle!

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!