Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kitsõkari sai tävvendüst
    
   
    
  Kuus Heiferi-kitsõ lätsi elämä Haanihe Trolla küllä Mängli Kalju ja Esteri (pildi pääl üten kitsiga) Jõeniidu puhkõmajja, pere kitsõkar’a tävvendüses.

  «Mi olõmi kitsi pidänü joba kümme aastat ja hädä om olnu, et kõik aig omma olnu õnnõ esädse tallõ ja olõ-i saanu kitsõpidämist laembas aia,» kõnõlõs Mängli Kalju. «Nüüt sõs tull’ võimalus, et puul ilma rahalda saasi kitsi arvu nõsta, et saasi naada juustu tegemä. Siiämaani seimi piimä kõik esi är ja juustu tetä es saa.

  Ostimi kuus nuurt kitsõ ja ku nuu sõs kõik poignõsõ, sõs nakkami juustu müümä. Juustutegemise tehnoloogia olõmi talvõ joosul piaaigu selges saanu.»

  Kitsõpidämise kõgõ suurõmb raskus om Kalju sõnnu perrä tuu, et piät kõikaig kaema, et nä kohegi vallalõ ei päse – sõs söövä kõrraga kõik puu koorõst pall’as ja uibil om lõpp pääl. Halva olõkiga omma kah: kiuslõsõ ja purõva ütstõist tagaotsast. A kitsõpiim om tuu iist parõmb ku lehmäpiim ja tuud omma kitnü ka kõik puhkõmaja külälise.

  Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!