Nummõr' 148
Küündlekuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido miihikuuri tull’ 70 miist
 • Uudissõ
   
 • Latsijuttõ võtja teedä!
 •  
 • Seto-ersa helütsõõr
 •  
 • Kodoeläjä ilma iist, ku mõistat pita
 •  
 • Kitsõkari sai tävvendüst
 • Elo
   
 • Eläjätohtrõl piät hää närvi olõma
 •  
 • Kostabi Helmutil om olnu 150 puhkpilliopilast
 •  
 • Jälle lugu
 • Märgotus
   
 • Taha-i prügümäke!
 •  
 • Hõrna Aare: ku nuur pidä hindäperrä olõmisõst, tulõ tä kodo tagasi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Seto-ersa helütsõõr
    
   
    
  Vahtsõ rahvalauluplaadi «Vanstõtsjat – Ilolatsõ’» pääl laskva umma lauluhellü kuulda ja näütäse soomõ-ugri rahvidõ kuuntüüd kats nuuripunti. Neo omma seto Tsibihärbläseq ja ersa Toorama nuuri folklooristuudio.

  Seto ja ersa noorõ saiva tutvas nelä aastaga iist Udmurdimaal. Ütenkuun laulminõ-tandsminõ tull’ näil kõrraga häste vällä ja tuud omma noorõ tennü kuun nii Saranskin ku Eesti-, Soomõ- ja Setomaal.

  Helütsõõri pääl om 23 rahvalaulu, poolõ seto ja poolõ ersa uma. Neo omma üles võedu 2006. aastagal Tarton olnul kontsõrdil.

  Kiä soomõ-ugri rahvalaulust ja nuuri lauluväest pidä, toolõ piäsi seo plaadikõnõ kimmähe meele perrä olõma.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!