Nummõr' 59
Mihklikuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Inämb võro kiilt kuuli
 •  
 • Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
 •  
 • Tüüvihkõ piä-i ostma
 •  
 • Abis latsõvanõmbilõ
 • Elo
   
 • Mõtsamar'a maiguga viinamari
 •  
 • Taiva-Jaani aidakõnõ püsüs õks viil Lüütsepän
 • Märgotus
   
 • Rehema Aune: tervüsevika tulõ kaia inemise, mitte paprõ päält!
 •  
 • Peris-hektar ja PRIA uma
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Kagahii ÜRO-d!
   
  Võro liinan om tahetu kõiki ilma asju õks kõgõ perrä tetä ja tähtsä olla. Viil mõni aastak tagasi kõnõldi kõik' aig Õuruliidust ja NATO-st. Nüüd omma nuu käen, a Võrol om päält noidõ ka üts' ÜRO. Ja tuu olõ-i harilik ÜRO, tuu om kogoni üte eräkunna uma.
   
   
    
  Õkva säänest silti saa nätä egäüts', kiä Võro trükükua ussõst sisse astus. Ja niimuudu om tuu silt' sääl saisnu jo mitu kuud, võiolla et viil inämbki.

  Arvada om, et tuu ÜRO jää-ei Võrol ainukõsõs. Ku tõõsõ eräkunna taad nüüd lehest lugõva, tegevä nimäki ruttu siiä egäüts' uma ÜRO ja võiolla lätt asi nii kavvõdalõ, et peris ÜRO otsustas tuu pääle Võrolõ tetä uma büroo.

  Rahmani Jan
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Säänest kalla muialt saa-i!

  Kiränik Kauksi Ülle kitt üten Ilvesse Aapoga Räpinä latikat (Sirp)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!