Nummõr' 147
Vahtsõaastakuu 29. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Midä tetä võõra piniga?
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsa-mängjist tetäs joba tõist raamatut
 •  
 • 90 aastat Eesti vabariiki Võrol ja Põlvan
 •  
 • Vahtsõnõ inemine Võro tiatriateljeen
 •  
 • Uma Pido kõrraldaja uutva teid laulõ opma.
 • Elo
   
 • Vanal puul om uma nägo
 •  
 • Valgjärve vallast peri Pandi Valdo – miis nigu orkestri
 • Märgotus
   
 • Tsirgukeelist ja hindäs-jäämisest
 •  
 • Needo Ülo: noorõ nakkasõ Moostehe tagasi tulõma
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
  LAULUHIMOLIDSÕ MEHE!
   
  Uma Pido kõrraldaja uutva teid laulõ opma.

  Oodõtas kõiki, kel lauluhellü om, mõistminõ noodi perrä laulda olõ-i tähtsä.

  Miihilaulu päiv tetäs pühäpäävä,10. veebruaarikuu pääväl Võrol, kultuurimajan Kannel.

  Alostus kell 15, kiä ei tiiä, määnest hellü laulma piäs, võinu tulla kell 14.30.

  Opitas selges miihikoori laulu ja ütiskoori laulõ miihi osa Umal Pidol (31.05.2008, Kubija laululava pääl) laulmisõs.
  Päävä lõpp om ildampa säitsme aigu õdagu.

  Tulõja võinu hindäst teedä anda Ojari Triinulõ
  tel 5332 2153 vai triinu.ojar@wi.werro.ee

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!