Nummõr' 147
Vahtsõaastakuu 29. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Midä tetä võõra piniga?
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsa-mängjist tetäs joba tõist raamatut
 •  
 • 90 aastat Eesti vabariiki Võrol ja Põlvan
 •  
 • Vahtsõnõ inemine Võro tiatriateljeen
 •  
 • Uma Pido kõrraldaja uutva teid laulõ opma.
 • Elo
   
 • Vanal puul om uma nägo
 •  
 • Valgjärve vallast peri Pandi Valdo – miis nigu orkestri
 • Märgotus
   
 • Tsirgukeelist ja hindäs-jäämisest
 •  
 • Needo Ülo: noorõ nakkasõ Moostehe tagasi tulõma
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
  Vahtsõnõ inemine Võro tiatriateljeen
   
  Seost aastagast om Võro tiatriateljeel vahtsõnõ tekevjuht:Võro nuurmiis Kuudi Garrett (23), kiä nakkas tiatriprojektõ juhtma ja arvõmajandust kõrran hoitma.

  Võro tiatriateljee juhi Tubina Taago sõnno perrä oll’ kotussõ pääle kolm tahtjat, Garrett passõ tuuperäst, et opp tuudsamma tüüd – Villändin kultuurikõrraldust – ja om peri Võrolt.

  Seost aastagast võtt’ Võro tiatriateljee ka üte näütlejä mano: lisas Tagamõtsa Tarmolõ ja Trolla Agulõ om palgatüül ka Käose Maive.

  Võro Tiatriateljeel tulõ vahtsõnõ tükk vällä 4. paastukuu pääväl (04.03.2008): Aasa Mardi näütemäng katõst noorõst Võromaa mehest. Tükü nimi om «Räägime asjast».

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!