Nummõr' 147
Vahtsõaastakuu 29. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Midä tetä võõra piniga?
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsa-mängjist tetäs joba tõist raamatut
 •  
 • 90 aastat Eesti vabariiki Võrol ja Põlvan
 •  
 • Vahtsõnõ inemine Võro tiatriateljeen
 •  
 • Uma Pido kõrraldaja uutva teid laulõ opma.
 • Elo
   
 • Vanal puul om uma nägo
 •  
 • Valgjärve vallast peri Pandi Valdo – miis nigu orkestri
 • Märgotus
   
 • Tsirgukeelist ja hindäs-jäämisest
 •  
 • Needo Ülo: noorõ nakkasõ Moostehe tagasi tulõma
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
  90 aastat Eesti vabariiki Võrol ja Põlvan
    
   
  Vabahussõa avvusammas Haanin. 
    
  Seo neläpäävä, 31. vahtsõaastakuu pääväl kell 13 saa Põlva kultuurikeskusõn nätä vannu filmikroonikit Eesti vabahussõast ja Eesti vabariigi sünnüluust.

  Tuust aost kõnõlõs Räpinä kodoluu-uurja Ainelo Ago.

  Sammu filme näüdätäs riidi, 1. radokuu pääväl kell 13 Võrol Kandlõ kultuurimajan.

  2. radokuu pääväl kell 16 tulõ tansaman Kandlõ kultuurimajan Tarto rahu aastapäävä kontsõrtaktus, kõnõlõs Raudvasara Valdur.

  Paiga pääle oodõtas nii Põlvan ku Võrol kõiki aoluu-huviliidsi.

  Kas tiiäti juttõ vabahussõan käünüist inemiisist?

  Vabahussõast kõnõldas parhilla pallo. Uma Lehe toimõndusõlõ kõlist’ vabahussõa-uurja Partsi Ülo ja pallõl’ lehelugõjidõ käest küssü, kas kiäki näist om tundnu vabahussõan käünüid.

  Ku kiäki om tundnu vai om kuulnu mõnõ sugulasõ vai tutva käest huvitavit juttõ vabahussõan olnuidõ inemiisi kotsilõ, pallõsi Uma Lehe toimõndusõlõ kirota vai kõlista tel 78 22 221 vai 56 606 494. Parõmba jutu ilmutami är.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!