Nummõr' 146
Vahtsõaastakuu 15. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Jandal kilekottõga
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido ots laulumiihi
 •  
 • Seo nätäl mängitäs Võromaa rituaalõ
 •  
 • Kultuurkapitali Põlva maakunna kultuuripärli-preemiä sai näütemängu «Jõujaam» seltskund.
 • Elo
   
 • Kuulsus Truija Volmarit ei murra
 •  
 • Liimetsa Heino – umast aost iin olnu Karula miis
 • Märgotus
   
 • Teküs talvõvaheaig
 •  
 • Otsari Silja: helkämine käü koorijuhi ja oppaja tüü mano!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Uma Pido ots laulumiihi
   
  Et edimädsel võrokeelitsel laulupidol Uma Pido (31. lehekuul) inämb miihi laulmist kuulda olnu, tuus uutva pidokõrraldaja lauluhimoliidsi miihi laulõ opma.

  Oodõtas segäkuurõ ja ansamblidõ miihi, lauluhelüga miihi mõtsast, küläst ja liinast, noid, kiä poiskõsõn vai tudõngin vai ildampa koorin omma laulnu, a parla ei laula. Nii pandas kokko Uma Pido miihikuur. Oodõtas kõiki, kel lauluhellü om, mõistminõ noodi perrä laulda olõ-i tähtsä.

  10. radokuul (10.02) omgi Võrol kultuurimajan Kannel miihilaulu päiv. Sääl opitas selges miihikoori laulu ja ütiskoori laulõ miihi osa Umal Pidol laulmisõs.

  Taa ettevõtmisõ mõtõ olõ-i kokko kutsu kõikaig kuun käüvät kuuri, a panda miihi helü pidol kõlama. Kokko saias viil paar kõrda inne pito, nii kuis vaia om.

  Miihi, kiä ei tiiä, määnest hellü nä laulma piäsi, oodõtas 10. radokuul (10.02) kell 14.30. kultuurimaja väikeiste saali helüpruuvi. Laulõ opminõ nakkas kell 15. Päävä lõpp om ildampa säitsme aigu õdagu.

  «Tulõ esi ja kutsu sõbõr vai tutva kah! Ku arvat, et Su kodokiil om illos ja ku Sa olõt uhkõ uma kodokotusõ üle, sõs tulõ ja avida tuud kõgõlõ ilmalõ näüdädä,» kuts Uma Pido kõrraldaja Ojari Triinu. Tulõja mehe võinu hindäst tälle teedä anda tel 533 22 153, triinu.ojar@wi.werro.ee.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!