Nummõr' 145
Vahtsõaastakuu 3. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hääd vahtsõt aastakka!
 • Uudissõ
   
 • Lätin käük om nigu Tartun käük: paari tunniga käüt ilostõ är
 •  
 • Perimüs-kultuuri talvõkuul
 •  
 • 120 ajastaiga Kanepi seldsimajja
 • Elo
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ kirätöie siäst vällä validu jutu
 • Märgotus
   
 • JOKK jäägu Tal’nalõ!
 •  
 • Mustingu Kalmer: ku lats kääse trennin, olõ-i täl aigu hulki!
 • Perämäne külg
   
   
  Perimüskultuuri talvõkuul
   
  Umakandi kombist pidävä latsõ alosti seod aastakka perimüskultuuri talvõkooliga Rõugõ vallan Kiidil. 2.–4. vahtsõaastakuu pääväni om laagrin 41 koolilast.

  Laagri kõrraldaja Laube Kadri ütel’, et timahava oll’ edimäst kõrda nii hulga laagrihe tahtjit, et peris kõigilõ kotust es jakku.

  Perimüskultuuri laagrin saa oppi siipi tegemä, Tubina Tuuli oppas Võromaa rahvarõivakirju, Lepassoni Kadri väikeist kannõld mängmä, näütlejä Jäägri Merle tege «uma helü» üles löüdmise oppust. Omma perimüskultuuri ja võro keele tunni. Kõik oppusõ omma võro keelen.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!