Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
  Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  «Sääne pauk käve, et latsõ ütli, et tuu oll’kimmähe Paidralõ kah kuulda!» kir’eldäs Leevi kooli oppaja Liiva Aasa kopra kokkokäänetüt pahandust, minkast 7. lehekuu pääväl kooli imädepäävä pidol kõvva juttu sai tetä.

  Luu mano >>

   
   
  Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
   
  Kaasiku Maris
   
  16. lehekuu pääväl tull’ vahtsõn Seto Tsäimajan Verskan õkva tsäimaja jaos tettüist savist lavvaanomist puudus, ku Seto Talomuusõumi 11. seto pitsipäävä piduligult läbi saiva, rahvas söögitarrõ maaha istsõ ja ku viil bussitäüs Roodsimaa nuuri inemiisi kah platsi tull’.
   
  Luu mano >>
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!