Nummõr' 145
Vahtsõaastakuu 3. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hääd vahtsõt aastakka!
 • Uudissõ
   
 • Lätin käük om nigu Tartun käük: paari tunniga käüt ilostõ är
 •  
 • Perimüs-kultuuri talvõkuul
 •  
 • 120 ajastaiga Kanepi seldsimajja
 • Elo
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ kirätöie siäst vällä validu jutu
 • Märgotus
   
 • JOKK jäägu Tal’nalõ!
 •  
 • Mustingu Kalmer: ku lats kääse trennin, olõ-i täl aigu hulki!
 • Perämäne külg
   
   
  Hääd vahtsõt aastakka!
   
  Vana-aasta perämädsel pääväl egäl puul Võromaal lummõ es olõ. Õnnõ mõnõn var’olidsõmban paigan. Ilmarahva ello tuu es sekä: kitsõ kraabõ õks tuu vähädse lumõ alt viläorast, Erästvere järve pääl siroti ummi jalgu ulljulgõ kalamehe ja noorõ kassi proovõ kelgusõitu tetä.

  A sis äkki naas’ lummõ sadama. Sattõ päävä pääle maa õks inämb-vähämb valgõs. Nii tull’ vahtsõnõ, 2008. aastak Võromaal valgõ maaga.

  Rahmani Jani jutt ja pildi

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Tulõ küländ rassõ aastak
   
  Hää Uma Lehe lugõja! Soovi sullõ hüvvä vahtsõt aastakka! Kuigi jah, tuu om sääne suuv, midä kõik suuvva, piaaigu nigu mooduperäst.

  Vahtsõnõ aastak tulõ küländ rassõ, selle et elo lätt kallimbas. Minevä aastaga tõõsõn poolõn saiva kõik, kiä poodist söögikraami osti, tuud hindu nõsõmist joba tunda. Kindlapääle lätt hindu nõsõminõ timahava edesi. Arvada nõsõ-i hinna äkki, a tassakõistõ, päält tuud, ku bensini hinda nõstõtas.

  Om neli pia kimmäst asja, mink iist täämbädse päävä inemine ei päse. Nuu omma bensinijaam, pank, massuammõt ja surm.

  Mi egäpäävädse bensini iist nakkami vahtsõaastakuu lõpupoolõ masma paagitävve päält nii 50 kruuni inämb, ku minevä aasta.

  Pangast mõnõ aasta iist küländ väiku protsendiga lainu võtnu masva joba pia aastak aigu hulga kõvõmbat protsenti, ku alostusõn. Arvada lää-i nuu protsendi ala ka timahava.

  Massuammõt ja surm omma säändse asja, minka tulõ lihtsahe seon elon rehkendä.

  Niimuudu sis, hää Uma Lehe lugõja. Soovi, et vahtsõl aastagal tulnu sul kävvü bensinijaaman ja pangan nii veidü, ku võimalik!

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!