Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Oodi pühi tulõvada, pühi...
   
  Seo aastak omma pikä pühä. Vähämbält noil, kiä tüüpäivilde tüül käävä. Ku hariligult trehväs osa verevit kallendripäivi nädälivahetusõ pääle, sis timahava omma kõik nädäli seen. Ja hää kah, selle et puhada om vaia.

  Seo aastak olõ-i väega külmä olnu ja lummõ kah ei olõ. Üteltpuult tähendäs tuu, et olõki-i säänest pühhitunnõt. A tõõsõlt puult om tuu väega hää, saa alosta üte vahtsõ kombõga.

  Inemise, kiä omma keskmädsest tsipa rohilidsõmba mõttõviiega, omma tulnu säändse as’a pääle, et kuusõpuud, miä õks jõulus tarrõ tuvvas, piä-i maaha ragoma, a tuu või ka vällä kaiba ja poti sisse istuta. Sis saa tä keväjä vahtsõst kasuma panda. Timahava, ku maa külmänü ei olõ, või egäüts tuud esi pruuvi. Ma kül mõtlõ niimuudu tetä. Saa nätä, kas puu jääs ello.

  Talsipühi omma hää aig latsilõ midägi vanna opada. Üts võimalus om tetä jõulupuu ilosas esitettüide ehtidega. Minevä nätäl vällä tulnu võrokeelitsest Tähekesest saa näütüses kaia, kuis langakeräst ilosit ehtit tetä.

  Söögi ja joogiga tulõs pühhi aigu tsipa inämb ette kaia, muido või hindäle liiga tetä. A süük om lännü ka niipall’o kallimbas, et vast tulnugi süümise man määnegi vahtsõnõ kommõ vällä mõtõlda. Et pruuvi näütüses lihha veidemb süvvä. Jah, oppama omma kõik kangõ...

  Hää Uma Lehe lugõja! Seo om timahava perämäne leht. Vahtsõnõ leht kand joba vahtsõ aastaga nummõrd. Seenis kõkkõ parõmbat ja ilosit talsipühhi!

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!