Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Mahhesüük om tulõvigu võti
   
  Mahhepõllumehe hariva ja väetäse põldõ nii, nigu tuud um Eestimaa pääl tettü joba ammust aost. Soovida nii tetä kõigil.

  Naabrinaanõ and’ meile üleminevä keväjä ilma rahalda maasigaluumõ. Ku mi nä väetedü pindre pääle istuti, naksi nä ilosahe kasuma.

  Järgmädsel aastal tulli ilosa valgõ häitsme. A sügüse es olõ midägi kor’ada – üttegi maasigamarja es olõ varrõ külge kasunu.

  Mitu aastat tagasi oll’ naabril suur põld maasikit täüs istutõt. Päält jaanipäivä oll’ sääl egä päiv võõrit autit, kiä tahtsõ maasikit osta.

  Ja nüüt um vaikus majan. Mille naabri inämb marju ei kasvada? Tulõ vällä, et kemikaali, minka haina häötedi, tsurgõ maasigalooma är! Nä häitsese külh, a marju ei kasvada.

  Naabrimiis, kiä maasikit kemikaalõga pritse, um är koolnu.

  Mu jutu iva um: hari ja väedä põldu vannamuudu! Sis um su tervüs kõrran ja sa elät kavva maa pääl.

  Posti Olev Kusma küläst

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!