Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Latsijuttõ võistlus
   
  Eesti Kiränige Liidu ja Kultuuriministeeriumi iistvõtmisõl käü lõunaeestikeelitside latsijuttõ võistlus

  Võistlusõlõ oodõtas latsijuttõ, miä olõsi:

  • neli-viis lehekülge (7000–9000 tähemärki) pikä
  • mõtõld 7–16 aastaga vannuidsilõ latsilõ
  • iäperälidse, toosi vällä lõunaeesti keele ilo ja tähtsüse
  • edendäsi latsi arvosaamist ilmast ja inemiisi läbisaamisõst
  • võro-, tarto-, seto- vai mulgikeelidse

  Juttõ kirotamisõs om aigu 4. vahtsõaastakuu pääväni (04.01.2008)

  Jutu tulõ saata Kiränige liitu («Konkurss», Harju 1, Tallinn 10146). Käsikirä man piät olõma tunnissõna ja kinniline ümbrik teedüssega kirotaja kotsilõ

  Avvohinnaraha omma säändse:
  1. kotus – 10 000 kr
  2. kotus – 7500 kr
  3. kotus – 5000 kr
  (žüriil om õigus avvohindu jagamist muuta, ku vaia)

  Lähemb teedüs: tel 627 6412, kairi@ekl.ee

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!