Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
   
  Hummõn, 19. joulukuu pääväl tähüstäse Võro liin ni Haani, Rõugõ, Võro ja Vahtsõliina vald ütitselt Võromaa talvõ päälenakkamist. Tuul puhul tulõ Haani söögitarõn pido.

  Ettevõtmisõga naatas pääle kellä kolmõ aigu pääle lõunat. Kõgõpäält mängvä Haani kooli latsõ püüne pääl maaha väiku võrokeelidse kava, üteldäs tervitüssõnno ja puhutas jahipasunat.

  Nätä saa võistluisi, kon ütstõsõst püüdvä parõmba olla Eesti laskõsuusakuundisõ, Võromaa ettevõtjidõ ja umavalitsusjuhtõ segävõistkunna. Lastas püssä, tetäs räädsäjuuskmist ja kandas lubjakivvi.

  Kiä taht, saa tetä räätsu pääl ja tõrvikidõ valgusõl matka. Laskõsuusataja oppasõ laskmist. Süvväs Võromaa süüke ja hääd tujjo avitas hoita Vanemuise tiatri punt Poiskõsõ. Päävä juht om Mäeotsa Ain.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!