Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Edimäne võro keele tiidüsdoktor
   
   
  Edimäne võro keele tiidüsdoktor om Jüvä Sullõv (38). Õkva seo Uma Lehe vällätulõki pääväl kaits Tarto ülikooli man umma doktoris saamisõ väitekirja Võromaalt Navi küläst peri keeletiidläne Jüvä Sullõv (pildi pääl üten tütre Helläga).

  Jüvä Sulõvi doktoritüü päälkiri om «Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem». Miä taa targa ja põh’ aligu tüü sisus om, selet’ kirotaja esi niimuudu: «Paar aastakka tagasi ilmu mu magistritüü nime all Võro-eesti sõnaraamat. Säält saa võro keele sõnno perrä kaia. Sõnaraamatul um man väikene grammatiga ja egäl sõnal um man uma tüübinummõr. Noidõ perrä saa kaia, kuis sõnno võro keeleh käänetäs. Doktoritüü seletäs tuud võro keele sõnno käändmist ja tüübinumbridõ asja täpsämbähe. Säält saa ka tuud teedä, määne käändmine um võro keele uma vana muud ja määne um vahtsõmb ja eesti keelest mõotõt. Um kaet ka tuud, kuis määntsehki Võromaa nukah määnestki sõnna käänetäs ja võrrõld tuud eesti ja soomõ keelega.»

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!