Nummõr' 144
Joulukuu 18. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Vahtsõ targa teedä
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne joulu-Täheke
 •  
 • Edimäne võro keele tiidüsdoktor
 •  
 • Nakkas turismiaig «Võromaa talv»
 •  
 • Kultuuriluu-seminär
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Mina lätsi Riigikokko...
 •  
 • Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võitja saiva avvohinna
 • Märgotus
   
 • Oodi pühi tulõvada, pühi...
 •  
 • Väiku projektioppus
 •  
 • Kolm kõvva kultuuritegijät
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Vahtsõ targa teedä
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» avvohindu kätteandmisõ man sai nätä Vilustõ latsi näütemängu «Kõiv ja kask», miä om säetü Kaplinski Jaani jutu perrä. 
    
  Minevä riidi, 14. joulukuu pääväl avvust’ Võro instituut vana Võromaa parõmbit võro keele mõistjit koolilatsi, võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» võitjit.

  Timahavanõ võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlus oll’ joba säitsmes. Nigu iks, võistli 8. ja 11. klassi opilasõ, kokko saadõti 925 võistlustüüd 27 vana Võromaa koolist.

  Tull’ vällä, et 8. klassi latsist mõist kõgõ parõmbahe võro kiilt Kostini Kristjan Pikäkannu koolist. 11. klassi opilaisist olli ütehäste kõgõ targõmba Kadaja Tõnis ja Langa Merle. Mõlõmba opva parhilla Parksepä koolin, Tõnis om peri Võro vallast Tagaküläst, Merle Haanist.

  Kadaja Tõnis kõnõl’ Umalõ Lehele, et kost muialt tuu hää võro keele mõistminõ õks tulõ ku kotost. Timä kõnõlõs koton esä ja vanaimäga õks kõgõ umma kiilt. Sõpruga kah vahepääl. «Ku iks säändsit võistluisi tetäs, külh sis võro kiil alalõ jääs, ei kao tä kohegi,» löüd tä.

  Tõnis eläs uman talon. Hindä sõnno perrä olõ-i tä viil peris täpsele vällä märknü, kelles taht saia. Üts tüü, miä miildüs, om politseitüü. Koolin miildüse füüsiga ja matõmaatiga, vabal aol puhk tä pilli ja nokitsõs massinidõ kallal.

  Suurõmb jago Tõnissõ sõpru taht Võromaalt är minnä, a timä mõtlõs tõistpiten: opp ammõdi är ja tulõ kodo tagasi. Koton om iks kõgõ parõmb.

  Võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» kõrraldaja Laube Kadri hinnas’, et latsõ mõistva peris häste võro kiilt, maalatsõ tsipa parõmbahe ku liinalatsõ. Hulga häid keelemõistjit opp Vilustõ, Misso, Haani-Ruusmäe ja Mõnistõ koolin. Om noid tõisingi koolõn, a et kõik es saada võistlustöid tagasi vai saadi pall’o ilda, sõs es saa noid töid arvõhe võtta.

  Võistlustöie punkti lei kokko Otsa Marilyn, kiä om Sõmmõrpalo latsiaia oppaja. Timä sõnno perrä oll’ hää nätä, et latsõ võro kiilt mõistva, saman üllät’ tuu, et Võromaa katsat kihlkunda teedäs küländ kehväste. Latsõ paki vällä ka mitmit asjo, midä tetä tuu hääs, et võro kiil parõmbahe alalõ püsünü: tetä eräle nuuri leht, võrokiilne sainakallendri, anda sõnaraamat vällä CD-pääl jne.

   
  Võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» parõmba 
    
  11. klass

  Kats kõgõ parõmbat:
  Langa Merle
  (Parksepä keskkuul)
  Kadaja Tõnis
  (Parksepä keskkuul)

  Viil olli parõmba:

  Kõivu Hip
  (Kanepi gümnaasium)
  Suvi Steven
  (Põlva ütisgümnaasium)
  Tintso Katrin
  (Võro keskliina gümnaasium)

  8. klass

  Kostini Kristjan
  (Pikäkannu põhikuul)

   
  Mis sa arvat? 
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!