Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Häid kirotajit üle vana Võromaa!
   
  Timahavasügüsedse jutuvõistlusõ peräst om mul väega hää miil. Vast tuuperäst, et edimäst kõrda taad asja nii lähküst näi. Jälleki om toimõndustõ saadõtu pia sada juttu, midä otsast ät trükimi – tulõvasügüsedse jutuvõistlusõni vällä.

  34 inemist, kiä ei pelgä sulgõ haarda ja võro keelen ummi juttõ kirota, ei olõ väiku nummõr. Pall’o näide hulgast omma inemise, kiä kirätüüga muido kokko ei putu. A tuu ei tähendä, et olõs kehväste kirotõt – ei, hoobis peris imehtämä võtt, ku häste või mõnõ as’a kotsilõ üteldä. Inämbüs kirotajit om elon pall’o nännü ja sis olõki-i muud, ku põnnõv lugu kirja panda. Tuu omgi Uma Lehe jutuvõistlusõlõ saadõtuidõ juttõ esieräsüs, et nä omma võedu elost, ei olõ pleiätsist «vällä higistedü».

  Silmä naas’ sääne asi, et hulga kirotajit oll’ seo kõrd Põh’a-Võromaalt: Räpinä, Põlva ja Kanepi kihlkunnast. Ka Rõugõ ja Vahtsõliina kihlkunna inemise saadi hulga juttõ. Tsipa veidemb oll’ juttõ Õdagu-Võromaalt: Harglõst, Karulast ja Urvastõst. A tuust olõ-i hätä: õdaguvõrokõsõ võiva hinnäst kokko võtta ja kirotama naada, vahtsõnõ jutuvõistlus tulõ joba tulõva sügüse. Häid juttõ saadõti ka Setomaalt.

  Üts žürii liigõ arvas’, et timahava olli keskmädselt parõmba jutu, ku minevä aasta. Ma olõ tuuga peri, tõtõstõ oll’ naid juttõ põnnõv lukõ.

  Tuust põnõvusõst saava uma osa ka Uma Lehe lugõja. Täämbädse lehe perämädse küle pääl om Ämariku jutt «Surnukuurih», miä sai hindajidõ käest kõgõ inämb punktõ. Järgmäidsin lehtin tulõ jutuvõistlusõ tõisi juttõ, kül tõsitsit, kül nal’akit. A iks säändsit elost võetuid. Hääd lugõmist!

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!