Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
   
  Uma Lehe 2007. aasta suurõlõ jutuvõistlusõlõ saadõti 95 juttu, pia sama pall’o ku minevaastagi. Kirotajit oll’ 34: egäst Võromaa kihlkunnast ja Setomaalt kah.

  Tõsitsit juttõ kirotõdi veidemb ja nal’akit inämb. Shürii (Ruitlasõ Olavi, Valpri Valdo, Koha Priit, Allasõ Tiia, Rahmani Jan ja Harju Ülle) löüdse, et väega häid juttõ om kirotõt väega hulga ja esieränis nal’ajuttõ siäst oll’ rassõ häist parõmbit vällä sorti.

  Kõgõ-kõgõ parõmbas nal’ajutus hinnas’ egä þürii liigõ eri juttu, a et punktõ anti kümnele inämb miildünüle jutulõ, sõs tull’ kokkovõttõn võitjas Ämariku Volli umast elost maaha kirotõt koerustüküjutt.

  Taa võidujutt ilmus seon Uman Lehen, tõsõ jutu jääse umma kõrda uutma. Juttõ jakkus kimmäle aastas aos, järgmädse võistlusõni vällä. Püvvämi kõgõpäält är trükkü kolm parõmbat tõsist ja kolm parõmbat nal’ajuttu, tõisi juttõ panõmi lehte tuu perrä, et iks talvinõ jutt talvitsõl aol, suvõjutt suvõaol jne.

  Jutuvõistlusõ parõmba jutu


  Nal’ alidsõ jutu:

  1. «Surnukuurih» (Ämariku Volli) – 37p
  2. «Raudkangõga miis» (Kalkuna Mati) – 33p
  3. «Eta sannah» (Oina Silvi) – 20p

  Tõsidsõ jutu:

  1. «Kur’ ategejäst inemises» (Ainelo Ago) – 34p
  2. «Edimäne kõrd liinah» (Pressi (Niidu) Heli) – 32p
  3. «Kahru vägi latsõ seen» (Vähesoo Luule) – 30p

  Punktõ saanu jutu

  Päält kolmõ edimädse kotussõ juttõ saiva 27–1 punkti viil jutu (inämb punktõ saanu jutu iinpuul): «Hani olku hani, a mitte pini» (Pressi Heldur), «Võsi» (Ämariku Volli), «Talikõsõ järv ja püdälä» (Kalkuna Mati), «Tormituul ei häödä tammõpuud» (Säinasti Enno), «Volinik kolhoosih» (Pressi (Niidu) Heli), «Anna mullõ andist» (Metsoja Õie), «Kodo jõudminõ» (Jõgi Juta), «Puuminõ» (Ämariku Volli), «Anna man e. kuis ma süütus jäigi!» (Otsa Kallõv), «Laul ei tunnõ piire» (Sika Aavo), «Undsi Kati 3» (Ämariku Volli), «Viinasõbõr» (Ämariku Volli), «Jossi tapja, Lenini nahk» (Keldri Enno), «Mehe kesvämärjukõsõ ostminõ» (Mandli Sulõv), «Võro keele kitüses» (Rebase Marina), «Tiksi Ott ja mõtstsia» (Kalkuna Mati), «Turuh» (Oina Silvi), «Undsi Kati 2» (Ämariku Volli), «Üts krutskiga keväjäjutt» (Vähesoo Luule), «Vinneaignõ jalgratas» (Mandli Sulõv), «Katõ kõtuga naanõ» (Säinasti Asta), «Pruudivargil» (Läti Vaike), «Tartoh» (Oina Silvi), «Är essünü pidolinõ» (Kaugõ Reinuld), «Bussi uutmisõ» (Jõgi Juta), «Kodotalo nostalgia» (Liira Singa), «Parvõlohk» (Metsoja Õie), «Präska ja pulli» (Säinasti Asta), «Püramiid» (Oina Silvi), «Sõit naabri autoga» (Ämariku Volli), «Vinge võhru, haritu hiire» (Säinasti Asta), «Om hingedepäävä...» (Kikka Regina), «Orava matusõ» (Liberi Malle), «Tsilo tegemine» (Tsääro Elmar), «Alma ja Lonni» (Keldri Enno), «Hirmus kirätsura» (Õkva Margit), «Hukkalännü hainavidämine» (Liira Singa), «Kallis, kallis» (Säinasti Asta), «Puut suula» (Metsoja Õie), «Tütrigu man ehal» (Ämariku Volli), «Üts ammunõ kar’ ahkäük» (Keldri Enno), «Reis Lätimaalõ» (Keldri Enno), «Usu vai är usku!» (Liiva Aasa), «Väega kallis tekipulst» (Valpri Liina), «Vana inemise tahtva viil ellä» (Simsoni Andrus), «Kavvalpää» (Panga Milvi), «Muti püüdmine» (Pressi (Niidu) Heli), «Tohtrõlugu» (Säinasti Asta), «Kar’apoiss Aleks» (Metsoja Õie), ««Kindaga» tulõkah’ol» (Jõksi Ado), «Kuusk ja tuum» (Metsoja Õie), «Tiikund Verskast Mihhailovskojehe» (Hoobi Indrek), «Veskil käümine» (Metsoja Õie), «Isa ostõt auto» (Simsoni Andrus), «Külävana matminõ» (Keldri Enno).

  Eriavvuhinna:

  Elorõõmu-eräpreemiä «Tormituul ei häödä tammõpuud» (Säinasti Enno)

  Karskuspreemiä «Mehe kesvämärjukõsõ ostminõ» (Mandli Sulõv)

  Hindäiroonia avvohind «Katõ kõtuga naanõ» (Säinasti Asta)

  Bussisõiduluu eräpreemiä «Bussi uutmisõ» (Jõgi Juta)

  Haanimehejutu preemiä «Hani olku hani, a mitte pini» (Pressi Heldur)

  Nal’ajutukõsõ preemiä «Kolhoosiao mälehtüisi» (Oina Silvi)

  Tossutilda avvohinna «Edimäne pini» (Panga Milvi), «Turuh» (Oina Silvi)

  Kolhoosiao mälehtämise eräpreemiä «Volinik kolhoosih» (Pressi (Niidu) Heli)

  Vanasõna täüdemineki preemiä «Ristikhainakasvatus» (Hoobi Ilse)

  «Esihindä tarkusõst»-preemiä «Tiikund Verskast Mihhailovskojehe (Hoobi Indrek)

  Hää latsõ-iä mälehtüse preemiä «Orava matusõ» (Liberi Malle)

  Hallõ setojutu eräpreemiä «Anna mullõ andist» (Metsoja Õie)

  Keelepreemiä «Võro keele kitüses» (Rebase Marina)

  Soldanijutu-eräpreemiä «Laul ei tunnõ piire» (Sika Aavo)

  Tarbijakaitsõpreemiä «Modernkaubandus» (Väljandu Ellen)

  Viguripreemiä «Kratilugu» (Õkva Margit)

  Raha devalviirmise-jutu eräavvohind «Väega kallis tekipulst» (Valpri Liina)

  Võro keskliina hääkõrrapreemiä «Esä ostõt auto» (Simsoni Andrus)

  Uma Lehe toimõndus

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!