Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kuis latsõ lugõma opõ
   
  Märdikuu 28. pääväl kand’ Vahtsõ-Antsla rahvamaja näütemänguseltskund Osula koolimajan kuuliminejile latsilõ ja näide vanõmbilõ ette luu, kuis latsõ vanastõ lugõma opõ. Võrokiilse tükü sääd’ Lindsaarõ Piitre perrä lava pääle Kuldri raamadukogo juhataja Ermeli Riina.

  Taa lugu kõnõlõs lugõma opmisõ vaivast. Poiskõnõ, Valtõr nimi, mässäs terve päävä raamadu kallal. Opmisõ tege rassõs viil sääne asi, et kirän sais koer, nuga, lind ja kukk, a pildi pääl omma hoobis pini, väits, tsirk ja kikas.

  Valtõrit oppasõ imä Liisu ni vana tiinjä, kumbki ummamuudu. A nigu elon iks, omma latsõlõ kõgõ kimmämbält miilde jäänü sulasõ opadu ullusõ.

  Pääosan oll’ Vahtsõ-Antsla rahvamaja juhataja Männiste Aivo, tõsõ mängjä olli Põldsepä Vaike (Osula kooli vilistläne) ni Ermeli Riina.

  Innembi om tüküga üles astut rehekuu 24. pääväl Vahtsõ-Antsla rahvamajan maakunna raamadukogohoitjidõ iin. Tuu kokkosaamisõga mälehtedi Kuldrist peri ja kavvõl Austraalian elänü ni sääl koolnu kiränikku Lindsaarõ Piitret (12.07.1906 – 6.11.1990). Lugõma oppamisõ näütemäng om säet jutukõsõ perrä, miä om kirän Lindsaarõ raamatun «Koduküla» (Lund 1954).

  Valpri Liina

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!