Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Uma Pido aig muutu
   
  Edimäne võrokeeline laulupido Uma Pido tulõ 31. lehekuul 2008 Võrol Kubija laululava pääl.

  Varramba oll’ pido aos vällä hõigat 15. piimäkuu päiv (15.06.). Pido üts kõrraldaja Ojari Triinu seletäs, et aig tull’ ümbre muuta, selle et samal aol om Saarõmaal miihilaulu päiv. Mitmõ miihi- ja poissõkoori sõitva Saarõmaalõ ja kõrraldaja löüdvä, et ei olõ jo hää, ku edimäne umakiilne laulupido miihildä peetäs.

  Uma Pido tulõ rahvapido, kon üte päävä seen omma väikumba kontsõrdi, ettevõtmisõ ja üts pääkontsõrt. Pääkontsõrdil saa kullõlda nii klassikalist koorilaulu, rahvalaulu ku ka vahtsõmbit poplaulõ. Pido välläsäädjä om Tagamõtsa Tarmo Võro tiatriateljeest.

  Uma pido haard üten võro kultuuriruumi, seo om vana Võromaa uma katsa kihlkunnaga: Karula, Harglõ, Kanepi, Urvastõ, Vahtsõliina, Rõugõ, Põlva ja Räpinä.

  Umast pidost kõnõldas võrokõisi tsõõriklavval

  Riidi, 7. joulukuul kell 10 tulõ Võro instituudin võrokõisi 3. tsõõriklaud. Jututeemas om tuu, kuis Umma Pito kõrralda ja midä tan tetä. Oodõdu omma kõik, kellele taa asi kõrda lätt. Teedüs tel 5332 2153.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!