Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  «Mino Võromaa» võistlus
   
   
  Võro instituut kuulutas vällä 21. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa».

  Koolilatsi käest oodõtas egäsugumast sorti kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemänge, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ. Kimmä käega latsõ võisi pruuvi tsehkendä ka võrokeelitsit koomiksit – parõmbilõ omma eräavvohinna.

  Teema vällämärkmisel pallõsõ kõrraldaja meelen pitä hindä vannusõrühmä teemasid:

  1.–5. klass: «Mu vanavanõmba ja näide elo (kombõ, süük, uskmisõ jne)», «Mu hindä vällämõtõld muinasjutt», «Mu lemmikkotus», «Võromaa märgi», «Nal’alaul», «Täämbädse päävä regilaul», «Tondi, pininuki ja tõsõ».

  6.–9. klass: «Mu vanavanõmba ja näide elo (kombõ, süük, uskmisõ jne)», «Võro kultuuri aabits», «Mu hindä vällämõtõld muinasjutt», «Mu lemmikkotus», «Võromaa märgi», «Nal’alaul», «Täämbädse päävä regilaul», «Tundmalda eläjä Võromaa mõtsun».

  10.–12. klass: «Mu vanavanõmba ja näide elo», «Võro kultuuri aabits», «Võro kirändüse lätte», «Võromaa märgi», «Ma taha ilosalt Võromaalt är».

  Kirätöid oodõtas ildampa 3. paastukuu pääväs (3.03. 2008) Võro instituuti Tartu 48, 65609 Võro. Kirätükü tulõ saata nii paprõ pääl (latsõ hindä käekiräga) ku meiliga kadri.laube@wi.werro.ee. Üts osavõtja või saata võistlusõlõ mitte inämb ku kolm tüüd.

  Lehekuun tulõ «Mino Võromaa» võistlusõ parõmbidõ vastavõtt ja avvohindu kätteandminõ. Kõgõ parõmba tüü trükitäs är kogomigun «Mino Võromaa 21».

  Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 782 8753, 511 7348 (Laube Kadri).

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!