Nummõr' 143
Joulukuu 4. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Käokiräs lindu, landu...
 • Uudissõ
   
 • President käve Võro instituudin.
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus
 •  
 • Uma Pido aig muutu
 •  
 • Kuis latsõ lugõma opõ
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist 2.
 •  
 • Häid juttõ jakkus aastas aos lehte panda
 •  
 • Suujuttõ-kirotaja avitasõ raamatut tetä
 • Märgotus
   
 • Häid kirotajit üle vana Võromaa!
 •  
 • Kodo jäägu kallis!
 •  
 • Ämariku Volli: taast luust tull’ kõva jant!
 •  
 • Ainelo Ago: ma olli suur kur’ ategejä!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  President käve Võro instituudin.
    
   
    
  Minevä iispäävä oll’ Võro instituudin külän president Toomas Hendrik Ilves. President uursõ, midä om tettü võro keele ja kultuuri hääs, tegemiisi tutvusti instituudi direktri Eichenbaumi Külli (üten presidendiga pildi pääl) ja tõõsõ võro as’ a ajaja.

  President tundsõ huvvi ka aoluulidsõ Võromaa piire vasta. Tä kõnõl’ , et timä naasõ vanaimä eläs Kanepi kandin, pidä hinnäst võrokõsõs ja kõnõlõs kõikiga võro kiilt. Viil arotõdi, mille mulgi ja tarto kiilt veidemb alalõ om püsünü ku võro kiilt.

  President nimmas’ är, et võrokõsõ paistva uma keele ja kultuuri asjuga häste Eestin silmä. Hääs näütes om presidendi sõnno perrä tuu, et egä nätäl saa kaia Internetist Jussi multikit ka võro keelen.

  Võro instituudi küläliisiraamatuhe jätt’ president säändse mulgikeelidse tervitüse: «Austet võrokese! Oma keelt, meelt ja kultuuri oiden olete ollu ääd iiskujus, millest teistel oless pallu õppi, säälkogus om ka mulgi. Ääd jõudu jätkate!»

  Rahmani Jani jutt, Harju Ülle pilt

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!