Nummõr' 142
Märdikuu 20. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rahvarõivas olku uma!
 • Uudissõ
   
 • Setodõl tulõ umakeelinõ oratoorium
 •  
 • Rõugõ vald avitas meistrimehes saia
 •  
 • Võõpso raamadukogon saa nätä Ruitlast
 •  
 • Pinikese tei edimäst kelgusõitu
 • Elo
   
 • Lühkü oppus katrisanti minekis
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’ 2.
 • Märgotus
   
 • Narkoveoga saa-i rikkas
 •  
 • Sibula Priit: ma õks kõik aig kah ei «pauguta»!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Pinikese tei edimäst kelgusõitu. Minevä riidi sai Võrol Pikä uulidsa pääl nätä andsakut pilti. Kats pinni olli pantu salvokelgu ette ja niimuudu joosi nä kelgu iin, es hooli autist ei muust. Pini olli ummapääd, üttegi inemist näide lähkül nätä es olõ. Pinikese paistu küländ rõõmsa, arvada tuuperäst, et lumi om maaha tulnu.

  A pini ei olõ hää õnnõ kelgu vidämise man. Pini perrä saa ka ilma ennusta. 1996. aastaga võro-seto tähtraamatun omma kirän säändse vanarahva tarkusõ, miä omma peri raamatust «Ilma ennustamine läbi vanarahva tarkuse»:

  •Ku halva ilma omma tulõkil, tõmbasõ pini hindä kerrä, magahasõ väega pall’o ja söövä veidü
  •Ku pini sooliga «kirisäse» ja tä süü ei, sõs nakkas sadama
  •Ku pini undas, tulõ halv ilm
  •Pini kraapva inne vihma maad, kar’a- ehk lambapini hiitäse maaha ja valva-i karja, jahi- ja tõsõ pini haisasõ hirmsahe
  •Ku pini süü haina, sõs tulõ vihma
  •Ku pini süü haina ja ossõndas, ni tsiga kand põhku, sõs tulõ hõel ilm
  •Pini väherdäse talvõl inne lummõ, suvõl inne vihma
  •Ku pini uarma otsan väherdäs, sõs tulõ kolmandal pääväl sula
  •Ku pini undasõ, tulõ tõist ilma
  •Visseli Agu tävvendüs: Ku pini lõvvakarva umma härmän, sõs um külm ilm


  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!