Nummõr' 142
Märdikuu 20. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rahvarõivas olku uma!
 • Uudissõ
   
 • Setodõl tulõ umakeelinõ oratoorium
 •  
 • Rõugõ vald avitas meistrimehes saia
 •  
 • Võõpso raamadukogon saa nätä Ruitlast
 •  
 • Pinikese tei edimäst kelgusõitu
 • Elo
   
 • Lühkü oppus katrisanti minekis
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’ 2.
 • Märgotus
   
 • Narkoveoga saa-i rikkas
 •  
 • Sibula Priit: ma õks kõik aig kah ei «pauguta»!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võõpso raamadukogon saa nätä Ruitlast
   
  Ruitlasõ Olavi kirätükke avvustaja saava seo nätäl nätä elosat Ruitlast. Neläpäävä, 22. märdikuu pääväl kell 18 om Võõpso raamadukogon kirämehega kokkosaaminõ.

  «Mis ma sääl õks tii, loe mõnõ luulõtusõ ja kõnõlõ juttu,» kõnõl’ Ruitlasõ Olavi.

  Tä nimmas’ är, et Võõpso om õks väega kultuurnõ kotus. Ja kõgõ kultuursõmb kotus Võõpson om Ruitlasõ jutu perrä raamadukogo, kon muidki üritüisi kõrraldõdas.

  Et tulõs tetä kokkosaamisõ õdak joba päält aasta ao Võõpson elävä kirämehega, tuu mõttõ oll’ vällä märknü raamadukogo juhataja Saaremäe Lea.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!