Nummõr' 142
Märdikuu 20. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rahvarõivas olku uma!
 • Uudissõ
   
 • Setodõl tulõ umakeelinõ oratoorium
 •  
 • Rõugõ vald avitas meistrimehes saia
 •  
 • Võõpso raamadukogon saa nätä Ruitlast
 •  
 • Pinikese tei edimäst kelgusõitu
 • Elo
   
 • Lühkü oppus katrisanti minekis
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’ 2.
 • Märgotus
   
 • Narkoveoga saa-i rikkas
 •  
 • Sibula Priit: ma õks kõik aig kah ei «pauguta»!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Rõugõ vald avitas meistrimehes saia
   
  Rõugõ vald toukas käümä vahtsõ ettevõtmisõ – nakkas masma oppusõ-tukõ inemiisile, kiä tahtva hindäle praktilist ammõtit (mano) saia: pottsepp, korsnapühkjä, remondimiis jne.

  «Ettevõtlustukõ mi joba jagami, a inne vahtsõ ettevõtmisõga päälenakkamist om jo vaia hinnäst koolita,» seletäs Rõugõ valla arõngukomisjoni juht Kõivu Kerli.

  Pottsepäl vai korsnapühkjäl olõ-i tüüpuudust pelädä, a ka näütüses tasoja (massöör) võisi minnä ja mõnõ vahtsõ tasomisõ-kunsti är oppi. Kõivu Kerli sõnno perrä om tugõmisõ man päämine, et inemine opp iks määndsegi kimmä ammõdi är, mitte näütüses müügikunsti.

  Vald luut, et ku tä puul oppusõst kinni mass, tulõ mano säändsit huviliidsi, kiä tahtva vahtsõt ammõtit oppi, a jovva-i tuud umast karmanist kinni massa.

  Aigu valla käest raha küsümises om 23. märdikuu pääväni. Kiä tukõ saa, üldäs vällä joulukuun.

  Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!