Nummõr' 141
Märdikuu 6. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kuul saa umma hoita
 • Uudissõ
   
 • Ristikõo ragomisõ iist tulõ kõva trahv
 •  
 • «Suur must pini» latsilõ
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Valgjärve kuul 240
 • Elo
   
 • Toromehe tüü aost ei küsü
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’
 •  
 • Võro liina vana pildi
 • Märgotus
   
 • Uma pido tulõ nuuri meele perrä
 •  
 • Rumvoldi Aivar: kunstnigul lätt sis häste, ku tä uma käekirä löüd!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kolhoosõlõ nimmi pandman
   
  Ma löüdse lehest (23.10. UL) minevigumälehtüse ammuaigsidõ kolhoosõ nimepandmisõst. Tull’ miilde, kuis mi kandi rahvas iks tahtsõ kolhoosilõ uma külä nimme. Illi külänõvvokogo kolhoosi sai inämbüste uma külä nime. Möldre küllä tetti Möldre kolhoos, Plessi küllä Plessi kolhoos. Asundusõ rahvas valisi Linnusõ, selle et näide maa pääle jäi Vahtsõliina park vana linnusõ varõmõga. Üts naabrikolhoos sai nimes Piusa tuuperäst, et Piusa jõgi juusk’ läbi.

  Ku naati kolhoosõ kokko pandma, sis oll’ jäl pääväkõrrah nime valimine. Plessi kolhoosi brikatiir Kauri Kristjan oll’ suur nal’ahammas – tä soovit’, et kõigi nelä kolhoosi edimädse nimetähe är pruuki ja sis saasi kolhoosi nimes Piuslinplesmöl. No kes sis kolhoosi sändse nimega narri lask’! Õnnõs lepüti Piusa nimega.

  Oll’ sääne kuuldus, et Sandi külä rahvas tahtsõ ka uma külä nimme alalõ hoita ja et asi nõvvokogoligumb vällä näesi, sis «punanõ» ette panda: Punadsõ sandi kolhoos!

  Arvada, et tuu nime autor (nal’amiis) sai külh Tsiberihe vai türmi saadõtus.

  Luisu Loola Möldre küläst

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!