Nummõr' 141
Märdikuu 6. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kuul saa umma hoita
 • Uudissõ
   
 • Ristikõo ragomisõ iist tulõ kõva trahv
 •  
 • «Suur must pini» latsilõ
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Valgjärve kuul 240
 • Elo
   
 • Toromehe tüü aost ei küsü
 •  
 • Moskva tsirkus – lugu tuust, kuis seto poiss läbi Moskva Usbekimaalõ läts’
 •  
 • Võro liina vana pildi
 • Märgotus
   
 • Uma pido tulõ nuuri meele perrä
 •  
 • Rumvoldi Aivar: kunstnigul lätt sis häste, ku tä uma käekirä löüd!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Käü võro keele natal
   
  Seo nätäl om vanal Võromaal võro keele nätäl.

  Joba käävä raamadu «Suur must pini» näütämise Võromaa ja Setomaa koolõn. Hummõn kell 16 võiva kõik huvilidsõ tulla raamadu kaejatsilõ Võromaa keskraamadukokko. Kell 19 om Võrol Kandlõ kultuurimajan Võro tiatriateljee tükü «Võrumaa rituaalid» edimäne näütämine. Neläpäävä kell 17 om Võro instituudin vähämbile latsilõ laulu- ja mängutsõõr.

  Riidi kell 18 tulõ võro keele nädäli lõpõtamisõ pido Võro instituudin. Üles astva Kalkuni Mari, Normani Triin ja Kadalipu Tanel Villändi kultuuriakadeemiäst. Juttõ kõnõlõs Kalkuni Mati.

  Võro keele nädälil kõrraldas Võro instituut 8. ja 11. klassi opilaisilõ joba säitsmendä võro keele tundmisõ võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast».

  Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin saa tetä lustlikku tsihiotsmismängu (hindäst tulõ inne teedä anda).

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!