Nummõr' 58
Põimukuu 31. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs pitsitäs suuri perrit
 •  
 • Lainugrupp' avitas naisil rahha saia
 •  
 • Katussõ-oppus Karulan
 • Elo
   
 • Vüümeistre tüüldä ei jää
 •  
 • Lugõmik tege kultuuriruumi laembas
 • Märgotus
   
 • Kuld vai elu?
 •  
 • Viitkini Enn: latsi kasvatagu nii kuul' ku vanõmba!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Kuld vai elu?
   
  Eestläisist saivaq medaliid ynõq vanõmbaq meheq, noorõmbidõ närviq es piäq vasta *
    
   
  Pulga Jaan, olümpia-vilusoohv 
   
  Viimätsel aol om ETV eesti rahva silmäringi kõvastõ laembas tennüq. Saimiq teedäq, et Hummugu-Aafriga (Keeniä ja Abessiinia) meheq juuskvaq pikkä maad nii kõvastõ, et ütski lõvi näide käest ei päseq.

  Ja et Õdagu-Aafriga (Nigeeria, Gaana) meheq juuskvaq lühküt maad nii virgastõ, et ütski lõvi näid kätte ei saaq. Ja et Marokon joostas ka virgastõ kuninga käskü täütmä. Ku olt jo puul'tõisku kilumeetrit lidunuq, sys kuningas inämb ei näeq, sys võit lõdvas laskõq.
  Ja viil: USA neegripoisiq juuskvaq ka lühküt maad häste, politseiautu näid kätte ei saaq.

  Umaette draama käve naisi maratonijoosun. Sääl tetti rahvalõ selges, mia om hindäpiinaminõ (masohhism) ja kiteti armõtulõ, ku hää asi tuu yks om.

  Opivahendis oll' võet üts' inglüstõugu ja lämmä verega naistõrahvas, kel es olõq ei kergiid elukombiid, kerget keret egaq kergiid jalgu.

  Tuust huul'madaq oll' täl nii kangõ kullapalavik, et 36 kilumeetrit sundõ tä hindä rassõt keret kygõ iin mäest üles rühk'mä.

  Sys võeti ette üts' tsillukõnõ jaapani naanõ ja kats' kõhnakõist lõvidõ takanajajat ja nimäq tekkiq toolõ rassõ kere ja mõtlõmisõgaq naasõlõ selges, et ei massaq yks jumala vägüsi murdaq, ku kuigimuudu ei lähäq.

  Inglüstõugu naistõrahvas istõ 36. kilumeetriposti manuq mahaq ja naas' ikma. Hallõ lugu jah, kahju oll' tõtõstõ noist reporteriist, kiäq tedä kõva kats' tunni ilmaas'anda olliq kitnüq.
  Ma looda kygõst süämest, et sääl 36. kilumeetri pääl oll' naistõrahval aigu uma elutii kõrralikult läbi mõtõldaq ja arru saiaq, et elu või klantsiq ka ilma kullaldaq. Ku nii sündüq, sys pidänüq lõviajajiilõ viil üte medali andma elupästmise iist.

  Kyigi noidõ puul'tapõtuisi naistõrahvanägudõ sekkä oll' ärq essünüq ka üts' tävveste normaalnõ ja elurõõmus nägu, tävveste vaivamaldaq silmigaq.

  Ma vinüdi kaala pikäs, et kost sääne vällä om karanu, a reporter joba jõusõ sellätäq, et nimi täl Egle ja et lõpõt' Talina muusigakeskkooli. Minguq täl elun häste ja ku muu elu mant aigu saa, sys tekuq yks sporti ka edesi.

  Kirutõt om: hall'pääd avvusta jne. Eestläisist saivaqkiq medaliid ynõq vanõmbaq meheq – Tammert, Jaanson, Pertelson. Noorõmbiidõ kotsilõ ülti yks inämb-vähämb üttemuudu: närviq es piäq vasta.

  Kahju küll, et Eestin sukugi psühholuugõ ei olõq, a võiollaq parandas aig tuu via. Mitte et psühholuugõ manuq sigines, a sportlasõq saavaq vanõmbas ja näil ei lähäq inämb psühholuugi vaia.

  * kirotaja tahtmisõ perrä om lugu vahtsõn kiräviisin
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Tulõvadsõlõ olümpiäle läävä sammamuudu neo kaabagu ja laiskvorsti!

  Spordimiis' Noolõ Erki Eesti spordi- ammõtnikõst (EPL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!