Nummõr' 140
Viinakuu 23. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mulgimaa sildi välän, kas Võromaa uma kah tetäs?
 • Uudissõ
   
 • Tähtraamat saa valmis Lindora laadu aos
 •  
 • Muusikaoppaja kulssi Uma pido laulõ
 •  
 • Osola kuul võitsõ leevämängu
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Käük kabõliaida
 • Märgotus
   
 • Traageli Ivar: noorõ nakkasõ Vahtsõliina tagasi tulõma
 •  
 • Naasõ kotost vällä!
 • Andsak
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Naasõ kotost vällä!
   
  Maanaasõ ütlese, et kõrra aastan võisi iks üten tõisi naisiga üts teküs puhkusõpäiv olla
   
   
  16. rehekuu pääväl ai MTÜ Kodukant Võrumaa kotost vällä 56 maakunna maanaist: kõrrald’ näile välläsõidu Pühäjärvele, üllätüse Antsla miihi laulukoori puult ja pidolavva. «Tegejit maanaisi piät tunnistama ka vällänpuul koto ja umma kanti,» ütles Kodukant Võrumaa vidäjä Parvõ Marika. Timä sõnno perrä matva mi naasõ hinnäst tüühü ja kodotsidõ toimõnduisi ala – olkõ näil sõs tuu üts päiv, ku hinnäst häste tunda. Tuuperäst omgi Kodukant Võrumaa jo kümme aastakka riikevaihõlidsõ maanaisi päävä puhul mi naisilõ üte tegosa puhkusõpäävä kõrraldanu.

  Mille sääne ettevõtminõ hää om, kõnõlõsõ kolm Pühäjärvel käünüt maanaist.
   
   
  Saamo Airika (30) Sulbist: Ma ei olõ säändside kotussidõ pääl aastit käünü. Käük läts’ as’a ette tävveligult: ma olõ-i elo seeh viikeskusõh käünü egä bowlingut mängnü.

  Väega põnnõv päiv. Kõigil oll’ väega hää miil, et kotost vällä sai. Vähätsil om aigo niisama võtta, et minnä kohegi peris umaette naisiga, mitte perrega vällä. Maal omma käe-jala kõgõ tüüd täüs.

  Pall’odõl olli latsõ kooliga käünü. Naanõ esi om viimäne, kes kotost vällä saa ja hää, et nä lõpus aigo löüdsevä.
   
   
  Tomsoni Viive (61) Loosist: Osa käü välän väega harva: ma kutsi hindä kandist üte naasõ üten, kes olõ-õs ilmangi keeglit mängnü. Ma olõ külh pruuvnu, a huvitav oll’ veerütä naid kuulikõisi.

  Kes käve ujoman, kes sannan. Inemise saiva väke mano.Ja et Sulbin sääne üllätüs oll’, et mehe nii ilosalõ lauli!

  Mi kandin oll’ kah üts üritüs, mis naasõ kotost vällä meelüt’: tervüsepäiv. Säitsme külä pääle 30 inemist kuun – suur asi! Sai mõõta veretsukõrd, kolesterooli, luuhõrõhust.
   
   
  Luisu Anneli (39) Ruusmäelt: Taa as’a mõtõ oll’ tuvva kotost vällä, kes muidu ei tulõ. Ku tä joba är vällä tulõ ja näge, midä säält saa, sis tulõ tä järgmäne kõrd jäl.

  Naasõ saiva ütstõsõ käest küssü, kuis lätt ja midä kiäki ütest vai tõsõst as’ast arvas.

  Mi kandin om nii, et ku kiäki iist ei viä, sis naasõ jääseki kodo. Mi püvvämi sääl ello jäl käümä tougada: Rogosi mõisa om naisi valitsa, oll’ maanaisi päiv Rogosi mõisan.
   
   
  Üts soovitus miihile: midä hääd nä võisi umalõ naasõlõ üteldä vai tetä?

  Airika: Pääväh kõrra kittä, avitas külh! Mullõ olõ-i rohkõmb vaia!

  Viive: Ku iks miis vähämbält näge, et naanõ iks kah midägi tege! Et tä ei ütlesi umalõ naasõlõ, et mis sa siin koton tiit, sai ei tii midägi, olõt null!

  A olõ-i naanõ null, ku tulõ hummogu üles ja lätt lauta edimädsenä, õdagu tulõ laudast viimätsenä. Iks päätüütegijä koton!

  Anneli: Miihile ütle: hoia toda, kes om sullõ antu. Peräst olõ-i inämb midägi tetä ja parõmbat nigunii ei saa!

  Küsse Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!