Nummõr' 140
Viinakuu 23. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mulgimaa sildi välän, kas Võromaa uma kah tetäs?
 • Uudissõ
   
 • Tähtraamat saa valmis Lindora laadu aos
 •  
 • Muusikaoppaja kulssi Uma pido laulõ
 •  
 • Osola kuul võitsõ leevämängu
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Käük kabõliaida
 • Märgotus
   
 • Traageli Ivar: noorõ nakkasõ Vahtsõliina tagasi tulõma
 •  
 • Naasõ kotost vällä!
 • Andsak
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Osola kuul võitsõ leevämängu
   
  Harju Ülle
    
   
  Võitjavõistkund Osola koolist: Jõendi Kristel-Liis (kural), Loosi Margot, Kängsepä Maria ja Rahmani Hebo. 
    
  17. rehekuul võitsõ Osola kooli 3. ja 4. klassi võistkund Ülenurmõl Eesti põllumajandusmuusõumin leevänädäli põrmandumängu «Kuidas valmib leib?».

  Põllumajandusmuusõumin käve seo süküs leevätegemist ja leevämängu opman hulga Eesti kuulõ. Lõppvõistlusõst võtt’ ossa kuus võistkunda.

  Mängu mõtõ oll’ selges tetä, määndse kooli latsõ tundva kõgõ parõmbalõ maatöid ja leevätegemist. Mängun läts’ vaia nii tiidmiisi ku õnnõ.

  «Väega hää miil om, et võitsõmi!» ütli Osola kooli 4. klassi latsõ Loosi Margot ja Jõendi Kristel-Liis. Kristel-Liis kõnõl’ ka põnõvat luku, kuis vürhvli näide võitu ette kuuluti: inne mängu visati tõisi võistkundõga vürhvliid ja Osola latsõ sai ummi silmiga kokko kõgõ suurõmba numbri.

  «Ku inne oppi, sõs oll’ taa mäng lihtsä,» selet’ Loosi Margot. Tä oll’ viil Ülenurmõlõ sõitõn opnu ja eski tsipakõsõ iknu: peläs’, et mõista-i.

  Võitja sai avvohinnas leevä-teemäliidsi asju, kõik lõppmängu päsnü kuus võistkunda saava Eesti leeväliidult preemiäsõidu Lõuna-Eesti muusõummõhe. Üten anti ka Koolileevä-nimelist leibä. «Maru hää leib!» kiti kõik Osola latsõ nigu ütest suust. «Mu imä võtsõ seod eski tüü mano üten, et tõisilõ maitsa anda,» ütel’ viil 3. klassi lats Kängsepä Maria.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!