Nummõr' 140
Viinakuu 23. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mulgimaa sildi välän, kas Võromaa uma kah tetäs?
 • Uudissõ
   
 • Tähtraamat saa valmis Lindora laadu aos
 •  
 • Muusikaoppaja kulssi Uma pido laulõ
 •  
 • Osola kuul võitsõ leevämängu
 •  
 • Latsijuttõ võistlus
 • Elo
   
 • Käük kabõliaida
 • Märgotus
   
 • Traageli Ivar: noorõ nakkasõ Vahtsõliina tagasi tulõma
 •  
 • Naasõ kotost vällä!
 • Andsak
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Muusikaoppaja kulssi Uma pido laulõ
    
   
  Põlva nuuri miihi kuur laul laulõ mi herräst ja kuionuist puist. 
    
  Minevä riidi olli Võrol kuun Võro maakunna muusikaoppaja, kiä sai kätte vihu laulõga, midä om plaanin tulõval suvõl edimädsel võrokeelitsel laulupidol laulda. Uma pido plaanitas pitä Kubijal 15. piimäkuul 2008.

  Üts laulõ vällävalijist, koorijuht ja muusikaoppaja Otsari Silja kõnõl’, määnest laulu määndse kooriga võinu haëotama naada.

  Osa laulõ laulti ka oppajilõ ette, lauljis Kreutzwaldi kooli väiku latsõ ja noorõ segäkoorist, juhendaja Reiljani Jane ja Aropi Erja. Laulõ lauli ka Põlva maakunna noorõ laulumehe Määri Andrese iistvõtmisõl.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!