Nummõr' 58
Põimukuu 31. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs pitsitäs suuri perrit
 •  
 • Lainugrupp' avitas naisil rahha saia
 •  
 • Katussõ-oppus Karulan
 • Elo
   
 • Vüümeistre tüüldä ei jää
 •  
 • Lugõmik tege kultuuriruumi laembas
 • Märgotus
   
 • Kuld vai elu?
 •  
 • Viitkini Enn: latsi kasvatagu nii kuul' ku vanõmba!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Hirmsa ahnus
   
  Mullõ tege murõht kikkasiini kokkoostjidõ ahnus. Tal'nan mass kikkaseene kilo 115 kruuni, a kokkostja mass Võro bussijaaman õnnõ 20!? Egäl mineväl suvõl om olnu kikkasiini hind 35–40 kruuni.

  Siinikorjaja tegevä jo põhitüü, tuu hind om näile nigu näkko sülg'ämine! Kutsu üles kõiki seeniliisi: varugõ talvõs siini õnnõ hindäle ja nii madala hinnaga ärke naid kokkoostjilõ andkõ!

  Mudakogõr
  (kirotaja om Umalõ Lehele teedä)
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Pättest ja vargist
   
  Ilda aigu oll' Võro lehen kirotõt tuust, et päti pandsõ pihta kolmõtonnidsõ piimäpütü. Ku tuud loi, halgaht' miilde üte vanamehe jutt.

  Timä läts' mõisa-aigu üts'kõrd üte mõisanäidsigu mano ehalõ. Mehe hindä arvatõn kiäki tedä es näe, a tõsõl pääväl oll' mõisan iks jutt vallalõ. Samal üül varastõdi mõisa karjaköögist suur' 20-pangilinõ pada. Kiäki paa viimist es näe.

  A vas't olõ-i «päti» naidõ piimäpütü vargidõ kottalõ õigõ sõna? Või-olla tahtsõ nä tuud piimäpüttü kasuligumbalt pruuki? Egä Rummu Jüri kah midägi halva es tii, andsõ õnnõ rikkilt vaesilõ.

  Simsoni Andrus Võrolt
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Kon om Võro jalgpallimiis'kund?
   
  Mu noorõn põlvõn oll' iks Võrol kõva jalgpallimiis'kund «Ilmarine». Tartun oll' «Olümpiä», tuust sai viimäte Eesti meistre. A «Ilmarist» nä võita es jõvva. Kuulsa Tal'na «Sport» tull' Võrro ja sai lüvvä. Säändse olli «Ilmarise» poisi!

  A kohe nuu noorõ poisi prõlla Võrolt omma kaonu? Võro võrkpallimängjä jääse egäl võistlusõl viimätses. Jalgpalli olõ-i olõmangi. Kas sõs Võrol mehhi olõ-i? Võro veri jo ei värise! Pankõ kas vai «Ilmarisele» jälki jala alla. Sõs tulõs ka Tal'na «Floral» tulla ja Võrol umma kunsti näüdädä!

  Raidaru Vole (91) Tartost
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Tahas Võro Seltsi!
   
  Käve seo aasta edimäst kõrda Kaika suvõülikoolin. Võrolt olõ är olnu uma 20 aastat.

  Loi Rahmani Jani luust (03.08 Uma Leht), et Võro Seldsil ollõv õnnõ 20 liigõt. Olõs hää, ku suvõülikoolõn saanu seldsi põhikirjä lukõ ja liikmõs astu. Ma olnu ka huvilinõ. Vas't saa seldsi tegevüs elävämbäs, ku inemiisi mano tulõ.

  Jalaka Imbi Pärnumaalt
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Tulõvadsõlõ olümpiäle läävä sammamuudu neo kaabagu ja laiskvorsti!

  Spordimiis' Noolõ Erki Eesti spordi- ammõtnikõst (EPL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!