Nummõr' 58
Põimukuu 31. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs pitsitäs suuri perrit
 •  
 • Lainugrupp' avitas naisil rahha saia
 •  
 • Katussõ-oppus Karulan
 • Elo
   
 • Vüümeistre tüüldä ei jää
 •  
 • Lugõmik tege kultuuriruumi laembas
 • Märgotus
   
 • Kuld vai elu?
 •  
 • Viitkini Enn: latsi kasvatagu nii kuul' ku vanõmba!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Katussõ-oppus Karulan
   
  Määntsiid katussit om olõman, kuimuudu erinevit katussit pandas ja lavvust katussit lüvväs – tuust kõnõldas 4. – 5. süküskuu pääväl Ähijärvel Karula rahvuspargi ehitüskoolitusõl.

  Lavvust katus lüvväs pääle ütele Ähijärve külä sannalõ. Eesti Rahva Muusõumi andmidõ perrä pantigi säänest katust inämbüisi kõrvalhuunilõ, selle et tuud es peedä nii vastapidäväs ku tõisi katussit.

  A et rahvuspargi maa pääl ei olõ lubat panda plekist katussit, omma lubadu õnnõ kivist vai puust katussõ, saa oppi lavvust katust tegemä. Nuu ei olõ külh Võrumaal hariligu, omma inämb Põh'a- ja Õdagu-Eestile ja Soomõlõ umadsõ.

  Koolitus om ilma rahalda ja ka muialtpuult huvilidsõ omma oodõtu. Teedüs tel 78 61 464 vai 52 434 35.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Tulõvadsõlõ olümpiäle läävä sammamuudu neo kaabagu ja laiskvorsti!

  Spordimiis' Noolõ Erki Eesti spordi- ammõtnikõst (EPL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!