Nummõr' 139
Viinakuu 9. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abi vahtsõt muudu
 • Uudissõ
   
 • Võromaad tetäs aigupiten võsust puhtas
 •  
 • Põlvan näüdäti Lõõdsa-raamatut
 • Elo
   
 • Undsõn ilman lätsi kõndma
 •  
 • Suur kurg patsiir Kurõnurmõ nurmi pääl
 • Märgotus
   
 • Hää tege õnnõligus
 •  
 • Kalkuni Mari: Kihnu ja Võromaa omma Eesti kõgõ võimsamba paiga!
 •  
 • Võro veri
 • Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Võro veri
   
  Võrokõisi julgusõ päiv
   
  Seo kuu 21. pääväl peetäs Võrol 20 aastaga tagudsõ sündmüse avvus Võrokõisi tahtõnäütämispäivä. Võro inemise võti sis süäme rindu ja lätsi huulmalda võõra võimu kiildmisest kalmuaida Vabahussõan hukkasaanuid avvustama. Edimäst kõrd oll’ inemiisi päie kotsil mi sinimustvalgõ. Tuust saadik oll’ Võro tükk aigu muust Eestist prii mõttõ ja tegemiisi poolõst paar sammu iin. Aoluu kirjapandja omma tsipa naanu är unõhtama, et Võron tuudi edimädsenä vällä Eesti lipp ja es pelädä vällä näüdädä tahtmist vahtsõst priis saia. Nii tulõ meil hindäl seo asi miilde tulõta.

  21. rehekuul kell 11 omma kõik oodõdu jumalateenistüsele Võro kerikun, Kolonni näütüsele Võromaa muusõumin, kell 14 Kolonni raamadu «Võru veri ei värise» kaejatsilõ kultuurimajan ja kell 18 jumalateenistüsele Vabahussõa samba man.

  Kõgõ suurõmb ettevõtminõ tulõ poolõ säitsme aigu õdagu. Käümi, tõrvigu käen, vahtsõst läbi 20 aastaga iist käüt priiusmarsi kalmuaiast keskliina tuu avvus, kuis Võro om näüdänü tõisilõ tiid. Keskliinan saa päält tõrvigukäüki nätä ka paukõga ilotuld.

  Kiä taht, või osta piledi ja tulla viil õdagu kell katõsa kultuurimajja pitto.

  Tullusõ Kaja

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!