Nummõr' 58
Põimukuu 31. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs pitsitäs suuri perrit
 •  
 • Lainugrupp' avitas naisil rahha saia
 •  
 • Katussõ-oppus Karulan
 • Elo
   
 • Vüümeistre tüüldä ei jää
 •  
 • Lugõmik tege kultuuriruumi laembas
 • Märgotus
   
 • Kuld vai elu?
 •  
 • Viitkini Enn: latsi kasvatagu nii kuul' ku vanõmba!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Lainugrupp' avitas naisil rahha saia
   
  Silmä Sandri
  sander@greengate.ee
   
   Seost sügüsest nakkas maanaisi tugõma üle-eestiline FEM-projekt', miä luu vähämbält viis' vahtsõt nn lainugruppi ja pakk naisilõ tagatisõlda väikulainu võimalust.

  «Prõlla om väikulainõ väega vaia, panga pakva lainõ, a tagatisõlda ja käendüseldä saa-i midägi,» kõnõlõs FEM-i projektijuht ja
  Luisu Anneli luu Võromaa naisilõ lainugruppõ. Võromaa lainugruppõ iistvidäjä ja Luisu Anneli.

  «Naisi väikulainu grupin nõuda-i tagatisõs midägi pääle tõisi usaldusõ. Timä sõnno
  perrä tüütäs Võromaal kats' lainugruppi joba viiendät aastat. Ku huviliidsi lövvüs, tetäs naid mano.

  Miä om lainugrupp'? Üle ilma om tuhandit sääntsiid lainugruppõ, miä saava määndsegi rahasumma, lainasõ seo umavaihõl vällä ja tugõva niimuudu pääas'aligult naisi ettevõtlust.
  Võromaa edimädsele lainugrupilõ andsõ «hambaraha» 10 000 kruuni Roodsi talopernaanõ Kristina Lindelöf, ildampa tull' raha joba Põh'amaiõ ministride nõvvukogo käest.

  Edimäste gruppi sai viie aasta iist üten Utsali Margiti ja Malkovi Pillega ka Plaani külä Suhka talo pernaanõ Raiste Merike. Tä sai hindä turismitalolõ kolmõs aastas 11 000 kruuni lainu, ostsõ tuu iist ütest puiduvirmast kolm praak'sängü ja lassõ nuu turistõ jaos kõrda tetä. «Ku miihile olõs seo raha annõt, olõssi nä iknu, et nii väiku raha ja seo murrõst maaha joonu,» naard Merike, kinkalõ kulusi raha väega är.

  Luisu Anneli ütles, et lainugrupi naasõ tugõva üts'tõist ekämuudu, omma rassõl aol nõvvu ja jõvvuga toes. «Seo, midä lainugrupin tetäs, om ka grupinõustaminõ,» kõnõlõs tä. Raiste Merike märk', et ku kõik' naasõ tüütäse näütüses turismialal, saava nä pääle nõvvuandmisõ üts'tõsõlõ turismigruppõ saata.

  Naisi väikulainu mõtõ om peri Bangladeshi Cittagongi ülikoolist. 1970ndil olli tan rassõ ao. USAst tulnu majandusprohvesri Mohammed Yunus näkk', et api või olla väikuettevõtlusõ arõndamisõst küllin.

  Maarahvas oll' sääl aga vaenõ, panga anna-as määnestki lainu. Sis andsõ prohvesri esi edimädse lainu säändsele lainugrupilõ ja küllin alosti väiku poodi ja ettevõttõ. A prohvesri esi asut' panga ja prõlla saa säält lainu inämb ku miljon' inemist, pääas'aligult naasõ.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Tulõvadsõlõ olümpiäle läävä sammamuudu neo kaabagu ja laiskvorsti!

  Spordimiis' Noolõ Erki Eesti spordi- ammõtnikõst (EPL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!